Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Trang truyền thống

DIỄN ĐÀN 20-10 NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc.

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nử Việt Nam là trở thành lực lựng lao động chính (Trên đồng cạn dưới đồng sâu,chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa) bên cạnh đó nước ta luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sồng nghèo khổ. Từ thực tế đó  mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng.Là những chiến sỉ chống ngoại xâm kiên cường dủng cảm, là những người lao động trí óc và lao động chân tay cần cù, sáng tạo thông minh, người nghệ sỉ bảo vệ, giữ gìn phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc, là người chủ gia đình dịu hiền đảm đang trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc phụ nữ là lớp người bị áp bức bóc lột chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sản sàng đi với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ VN  đã tham gia đông đảo phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của đảng như Hoàng Thị ái, Thái Thị Bôi. Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...


Vào những năm 1927 – 1930, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp như công hội đỏ, nông hội đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức và có tính chất riêng của giới nữ: Phụ nữ Phản đế, Đồng Minh Phụ nữ hiệp hội, hội phụ nữ giải phóng .vv...


Năm 1927 nhóm chị Nguyển Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lăng, Nguyễn Thị Thuỷ, là ba chị em ở làng phật Tích( Bắc Ninh)tham gia thanh niên cách mạng đồng chi hội các chị tuyên truyền, xâu dựng tổ chức học nghề vừa học nghề vừa học chữ. Nhóm các chị Thái Thị Bôi gồm các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng tham gia sinh hoạt ở trường nữ học đồng khánh. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ ở Tân Việt. Nhóm này liên hệ chị Xân Chị Nhuận Chị Liên. Thành lập tờ báo phụ nữ giải phóng ở Vinh. Năm 1930 thời kỳ Xô Viết nghệ tĩnh ở Nghệ An có 6066 chị em tham gia phụ nữ giải phóng ở Hà Tỉnh có 6880 chị em cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền xô viết nghệ tĩnh ở trên 200 xã ở Nghệ An 172 xã ở Hà Tĩnh cùng trong lúc này có 400 công nhân(90% là nữ) nhà máy diêm bến thuỷ bãi công đói tăng lương giảm giờ làm, bỏ siêu giảm thuế.


Ngày 1/5/1930 , đồng chí Nguyển Thị Thập Đã tham gia lảnh đạo cuộc đấu tranh của trên 4000 nông dân của trên hay huyện Châu Thanh Mỷ Tho,trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia. Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của đảng đã ghi: (Nam nữ bình quyền). Đảng ta sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ; gắn liền giải phóng dân tộc. Giải phónh giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra nhiệm vụ phự nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng ( công hội nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp cho phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, hội phụ nữ Việt Nam chính thức được thành lập, sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của đảng ta đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. qua các thời kỳ cách mạng có các tổ chức phụ nữ: hội phụ nữ giải phóng( 1930 – 1931). Hội phụ nữ dân chủ năm 1936 – 1939 hội phụ nữ phản đế 1939 – 1941 đảng phụ nữ cứu quốc 16/6/1941, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1946, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (6/1976). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng , nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

      Kính thua các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu năm công  cùng tất cả chị em phụ nữ ! Xinh đẹp, dịu dàng,chung thuỷ , ngoan cường  , luôn hướng về thương lai tương sáng đó là hình ảnh người phụnữ Việt Nam . Hình  ảnh người phụ nữ VN luôn đi suốt chiều dài lịch sử dân tộc ,gắn liền với những chiến công vang dội trong quá trình đấu tranh giữ nước “ Giặc đến nhà ,đàn bà cũng đánh “   .


 Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong ngày kỷ niệm hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam – 1966 đã từng phát biểu: “Từ đầu thế kỉ thứ nhất hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước cho đến nay ,mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hay miền Nam - Bắc đã sinh đẻ và nuôi dưỡng thế hệ anh hùng của nước ta... Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành, là cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc , phó giám đốc các xí nghiệp... Như thế là từ xưa đến nay từ nam ra bắc tử trẻ đến già phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng”


      Có thể nói phụ nữ tỏ ra không hề thua kém nam giới, nhiều tấm gương tiêu biểu đã được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang như chị  Vó Thị Sáu , Nguyễn Thị Út   , Nguyễn Thị Chiên, chị Hồ Thị Bi, nữ quân báo Lê Thị Tạo. Trong những năm kháng chiến chống pháp và chống mỹ đội quân tóc dài, các đội nữ du kích,nữ tự vệ, nữ biệt động luôn là nổi kinh hoàng của quân xâm lược. Không những anh hùng trong chiến đấu, phụ nữ Việt Nam từ năm 1975 đến nay, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất ,trung hậu đảm đang phụ nữ cả nước đã đoàn kết, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác và tổ chức cuộc sống gia đình. Không chỉ cần cù lao động sản xuất, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách của cơ chế thị trường, bằng tri thức năng lực là trí tuệ, phụ nữ cả nước đã thực hiện tốt phong trào thi đua do trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, góp phần đáng kểvào công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại đất nứơc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xã hội Việt Nam  đang biến đỏi từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp và xã hội tri thức  . Nhiều cơ hội mới đang mở ra co sự phát triểm của phụ nữ, vì khoa học phục vụ họ, tạo cho họ nhiều việcvà phù hợp có năng suất cao, từ đó nâng cao vị thế của họ. Thế giới đã đưa ra nhân xết  rằng:  “ nam giới đại diện cho thời đại công nghiệp nữ giới đại diện cho thời đại thông tin “.


Ở nước ta dự kiến trên sẻ trở thành sự thật khi người phụ nữ Việt Nam đạt chuẩn mực người phụ nữ thời đại mới có chất lượng trí tuệ cao, có năng lực lao động giỏi có nhân cách và đạo đức tốt.


Quán triệt tinh thần trên, đậi hội phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ 9 đã nêu lên mục tiêu đạt chuẩn mực:{người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thứ, có sức khoẻ năng động sáng tạo có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quân tâm đến lợi ích xã hội và cộng  đồng} Chúng ta tinh tưởng rằng với truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, phụ nữ  Việt Nam nói chung và phụ nữ ngành giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường  ,năng động sáng tạo tự tin góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh.  
Tác giả bài viết: Trần Thị Anh Năm
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 168

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4932

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304625

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT