Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ thể dục- GDQP

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015

 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ: THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quảng phú, ngày 15 tháng 8 năm 2014
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015
 
- Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của UBND tỉnh Quảng Bình.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015 của sở GD-ĐT Quảng Bình.
- Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ trường THPT số 3 Quảng Trạch nhiệm kì 2010-2015.
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Quang Trung.
- Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2013-2014.
Tổ Thể dục – Quốc phòng  xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học 2014-2015:
- Năm học 2014-2015 nhà trường có 40 lớp, trên 1500 học sinh. Cán bộ GV, NV trên 90 người.
- Năm học 2013-2014 đạt danh hiệu tập thể trường LĐTTXS cấp Tỉnh. Năm học 2014-2015 nhà trường phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia.
- Cơ cấu tổ Thể dục – Quốc phòng: có 10 đồng chí ( nam 8 đồng chí, nữ 2 đồng chí)
          + Trình độ: 100% đại học
          + Có 4 đồng chí đảng viên
          + 1 tổ trưởng , 1 tổ phó, 1 đồng chí Bí thư Đoàn trường và 1 đồng chí phó Bí thư đoàn trường.
          + 1 đồng chí đang theo học văn bằng 2 môn GDQP- AN.
          2. Thuận lợi:
- Trong năm học 2013-2014 tổ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: năng lực giáo viên khá và giỏi 100%, chất lượng vượt chỉ tiêu đề ra,  100% giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, có 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đề xuất xét CSTĐ cấp tỉnh.
- Tập thể tổ có lòng nhiệt tình trong công tác, đoàn kết xây dựng tổ thành một khối thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. 
- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
3. Khó khăn:
- Việc ứng dụng CNTT vào dạy học chưa thực sự có hiệu quả, việc đổi mới PPDH còn nặng về hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu.
- Một số GV chưa nhiệt tình trong công tác, chưa thực sự chăm lo đến công tác chuyên môn của mình. .
- Một số đồ dùng thiết bị còn thiếu hoặc hỏng hóc không sử dụng được nên rất khó khăn trong việc triển khai dạy các tiết thực hành.
- Kinh nghiệm huấn luyện  của GV còn hạn chế.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.     Mục tiêu 1: Xây dựng được phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống tốt
2.     Mục tiêu 2: Xây dựng được năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt khá tốt.
3.     Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Mục tiêu 4: Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và tổ.
5.     Mục tiêu 5: Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Mục tiêu 6: Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng được phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Biện pháp:
-         Chấp hành tốt, thường xuyên tự nghiên cứu đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước; nghiên cứu qui chế của đơn vị.
-         Bản thân các giáo viên phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
-         Dựa vào các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, gắn cá nhân vào các tổ chức để hoạt động và rèn luyện bản thân.
-         Thường xuyên có đánh giá nhận xét định kì: tháng, kì về phẩm chất lối sống của giáo viên trong tổ để nhắc nhở và uốn nắn kịp thời.  
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục cho giáo viên.
Chỉ tiêu : chất lượng giảng dạy của GV: Giỏi 08 đ/c chiếm 80%; khá 2 đ/c chiếm 20%.
Biện pháp:
-         Tổ chức thực tập, thao giảng cho giáo viên: 2 tiết / năm.
-         Dự giờ đủ số tiết qui định 14 tiết / 1 kì ( 28 tiết / 1 năm học) trong đó mỗi GV phải có 50% tiết dự của bộ môn TD-QP/ 1 năm.
-         Công tác dự giờ, xếp loại phải được đánh giá đúng thực chất thông qua nhận xét ưu khuyết điểm của giáo viên, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm.
-         Công tác chuẩn bị cho tiết dạy thực tập thao giảng cần phải kiểm tra trước khi dạy.
-         Giáo viên dự giờ ghi chép, đánh giá, xếp loại kịp thời sau khi xong tiết dạy.
-         TTCM, TPCM giờ đột xuất tiết dạy của giáo viên để đánh giá thực chất mức độ thực hiện của giáo viên.
3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác huấn luyện HKPĐ và hội thao QPAN
Chỉ tiêu: - Phấn đấu 4 – 5 huy chương các loại và xếp Top 10 tại HKPĐ năm 2015.
- Phấn đấu 2-3 giải tại hội thao QPAN toàn Tỉnh( Nếu sở tổ chức).
Biện pháp:
-         Phân công các giáo viên có năng lực và kinh nghiệm để huấn luyện ngay từ đầu năm học. Cụ thể:
 - TTCM phụ trách chung.
 - Huấn luyện môn Điền kinh:  đ/c Hà-  đ/c Vương- đ/c Thuận
 - Môn Cờ Vua: Đ/c Hồng – đ/c  Nam- đ/c Hợi
-         Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách từng mảng.
-         Bố trí kế hoạch dạy phù hợp theo kế hoạch của BCM và bố trí thời gian huấn luyện hợp lý.
-         Kế hoạch huấn luyện phải được kiểm tra, kí duyệt trước khi vào thực tế huấn luyện.
-         Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí giáo viên tham gia huấn luyện HKPĐ.
4. Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.
Chỉ tiêu:
+ 95% xếp loại đạt trở lên môn TD.
+ 92% xếp loại TB trở lên môn GDQP-AN
Biện pháp:
-         Giáo viên dạy cần có biện pháp phân loại học sinh nhằm giảng dạy đúng đối tượng.
-         Giáo viên phải đăng kí chất lượng theo lớp để có hướng phấn đấu.
-         Công tác soạn giảng, chấm chữa được tiến hành thường xuyên và kịp thời.
-         Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt chỉ tiêu đề ra.
-         Có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém thông qua bồi dưỡng thêm cho học sinh.
-         Công tác ra đề kiểm tra cần phải sát đúng đối tượng.
5. Nhiệm vụ 5: Xây dựng được bộ hồ sơ khá, tốt.
Chỉ tiêu: 09 giáo viên có bộ hồ sơ tốt, 1 GV có hồ sơ khá; hồ sơ tổ chuyên môn tốt.
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên phải có đủ các loại hồ sơ theo qui định của BCM
-         Chú trọng chất lượng và hình thức của hồ sơ.
-         Tổ thường xuyên kiểm tra hồ sơ của tổ viên ( giáo án kí 2 lần/ tháng; hồ sơ kiểm tra 2 lần/kì )
6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng được nề nếp dạy và học, soạn giảng, chấm chữa, ghi điểm, đánh giá xếp loại học sinh.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên không bỏ giờ, chậm giờ.
-         Chấm, trả bài, ghi điểm đúng qui định: trả bài và vào điểm sau 1 tuần tính từ khi kiểm tra.
-         Kiểm tra môn GDQP 45 phút trở lên có ma trận đề. Đánh giá học sinh đúng qui chế xếp loại.
-         Dạy thay, dạy giúp phải có giáo án.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn đúng qui định của BCM, sinh đúng nội dung qui định.
-         Động viên giáo viên thực hiện đúng kế hoạch chuyên môn của tổ và nhà trường.
-         Có hình thức kỷ luật đối với các đồng chí vi phạm qui chế chuyên môn.
-         Kiểm tra đột xuất một số giáo viên trong tổ về chấm, ghi điểm.
7. Nhiệm vụ 7: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tham gia học tập và triển khai các chuyên đề đã được đi tập huấn.
Chỉ tiêu:
-         Học tập và triển khai 100% các chuyên đề sở tố chức. Tổ chức 2 chuyên đề/ 1 kì về đổi mới PPDH.
-         Cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyên môn.
-         Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có chuyên đề sinh hoạt cụ thể
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng, tăng cường thời gian cho sinh hoạt chuyên đề, góp ý bài dạy và phương pháp dạy.
-         Phân công giáo viên phụ trách các chuyên đề cần thảo luận.
-         Tổ trưởng phải có kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.
8. Nhiệm vụ 8: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, công đoàn, đoàn trường tổ chức.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Biện pháp:
-         Động viên tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia hoạt động với công tác thi đua.
9. Nhiệm vụ 9: Chăm lo công tác giáo dục tri thức, rèn luyện phẩm chất cho học sinh và các hoạt động phong trào của học sinh đối với nề nếp nhà trường.
Biện pháp:
-         Phối hợp với Đoàn trường giáo dục, rèn luyện đạo đức học sinh thông qua các hoạt động TDTT
-         Thành lập các CLB, sân chơi bổ ích cho học sinh
-         Tổ chức ren luyện thể chất, nề nếp học sinh qua hoạt động TD giữa giờ.
10. Nhiệm vụ 10: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu thi đua của cá nhân và tổ.
Chỉ tiêu:  
-         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 đồng chí
-         LĐTTXS: 8  đồng chí.
-         Tổ: LĐTTXS
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên bám sát chỉ tiêu để phấn đấu. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV hoàn thành nhiệm vụ.
-         Thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên để hoàn thành chỉ tiêu cần đạt. bổ sung các điểm tồn tại sau kiểm tra.
11. Nhiệm vụ 11: Cập nhập các thông tin của nhà trường kịp thời. Báo cáo chính xác và đúng thời gian. Có bài đăng tải lên mạng. Tham gia đủ các cuộc thi do sở và trường tổ chức.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên báo cáo chính xác, đúng thời gian.
-         100% GV viết bài cho mạng nhà trường.
-         Tham gia các cuộc thi do trường và sở tổ chức.
Biện pháp:
-         Tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia với công tác thi đua.
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA:
- Đăng kí danh hiệu các GV trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CSTĐCấp cơ sỡ
     2 Lê Thế Hà CSTĐCấp cơ sỡ
3 Hồ Trần Tư LĐTTXS
4 Trần Văn Vương LĐTTXS
5 Đoàn Đức Thuận LĐTTXS
6 Nguyễn Văn Hợi LĐTTXS
7 Phan Minh Nam LĐTTXS
8 Nguyễn Thị Hồng LĐTTXS
9 Hoàng Thị Thanh Huyền LĐTTXS
10 Nguyễn Văn Hiếu LĐTTXS
       - Tập thể tổ LĐTTXS
 
V. ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN:
+ Bảng đăng kí chất lượng cá nhân năm học 2014-2015:
- Môn GDQP-AN:
TT Họ và tên Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn Thanh Bình 273 50 18.3 75 27.5 116 42.5 22 8.1     241 88.3
2 Lê Thế Hà 280 14 5.0 87 31.1 154 55.0 15 5.4     255 91.1
3 Hồ Trần Tư                          
4 Trần Văn Vương 273 11 4.0 51 18.7 171 62.6 30 11.0     233 85.3
5 Đoàn Đức Thuận 43 13 30.2 10 23.3 20 46.5         43 100
6 Nguyễn Văn Hợi 285 39 13.7 149 52.3 131 46.0 11 3.9     270 94.7
7 Phan Minh Nam 102 13 12.7 35 34.3 44 43.1 5 4.9     92 90.2
8 Nguyễn Thị Hồng 289 38 13.1 86 29.8 144 49.8 11 3.8     268 92.7
Tổng cộng 1545 178 11.5 493 31.9 780 50.5 94 6.1     1451 93.9
 
- Môn TD:
TT Họ và tên Số lượng Xếp loại đạt Xếp loại chưa đạt Xếp loại đạt trở lên  
SL % SL % SL %  
1 Nguyễn Thanh Bình 154 146 94.8 8 5.2 146 94.8  
2 Lê Thế Hà 182 175 96.1 7 3.9 175 96.1  
3 Hồ Trần Tư                
4 Trần Văn Vương 188 178 94.6 10 5.4 178 94.6  
5 Đoàn Đức Thuận 43 43 100 0 0 43 100  
6 Nguyễn Văn Hợi 165 160 96.9 5 3.1 160 96.9  
7 Phan Minh Nam 37 34 91.8 3 8.2 34 91.8  
8 Nguyễn Thị Hồng 258 249 96.5 9 3.5 249 96.5  
9 Hoàng Thị Thanh Huyền 243 234 96.2 9 3.8 234 96.2  
10 Nguyễn Văn Hiếu 275 246 89.4 29 10.6 246 89.4  
Tổng cộng 1545 1465 94.8 80 5.2 1465 94.8  
 
 
 
 
 
 
+ Đăng kí chất lượng theo khối:
-         Môn GDQP-AN
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10 516 56 10.5 155 30.0 263 51.0 44 8.5     472 91.5
2 11 478 56 11.7 128 26.8 265 55.4 29 6.1     449 93.9
3 12 551 68 12.3 210 38.1 252 45.7 21 3.8     530 96.2
Tổng 1545 178 11.5 493 31.9 780 50.5 94 6.1     1451 93.9
 
-  Môn TD:
TT Khối T. số Xếp loại đạt Xếp loại chưa đạt Xếp loại đạt trở lên  
SL % SL % SL %  
1 10 516 479 92.8 37 7.2 479 92.8  
2 11 478 443 92.7 35 7.3 443 92.7  
3 12 551 543 98.5 8 1.5 543 98.5  
Tổng 1545 1465 94.8 80 5.2 1465 94.8  
 
VI. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian                               Nội dung Phụ trách
 
Tháng 8 - Họp Tổ chuyên môn, phân công chuyên môn, lên thời khóa biểu.
- Ôn tập và coi thi lại môn TD- QP.
- Ra đề, đáp án thi lại môn TD- QP.
- Chuyển phòng dụng cụ thiết bị TD- QP.
- Triển khai kế hoạch chuyên môn
- Tổ viên hoàn thành hồ sơ chuyên môn, đăng ký chất lượng, danh hiệu thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp
 
 
- Tổ trưởng
 
- Đ/c Bình , đ/c Hợi
- Tổ TD- QP, lớp lao động.
Tổ trưởng
- Tổ trưởng, tổ viên
Tháng 9 - Ổn định công tác dạy và học.
- Triển khai TDGG
 
- Kiểm tra thành tích đầu năm, thành lập đội tuyển HKPĐ.
- Kiểm kê bổ sung đồ dùng dạy học
- Triển khai các CLB thể thao.
 
- Báo cáo QP đầu năm.
 
- Đoàn TN - Tổ TD- QP
 
-Tổ CM
- Theo môn chuyên sâu của tổ viên.
- TTCM
Tháng 10 - Lên lịch TT- TG của tổ, triển khai dự giờ thăm lớp theo kế hoạch của nhà trường, dự giờ đột xuất tổ viên. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, Triển khai các CLB thể thao
- Vào điểm sổ chính theo kế hoạch BCM.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường
 
- TTCM.
 
 
- Theo phân công của TT
 
-  BGH, Tổ CM, đoàn TN.
Tháng 11 - Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11
- Thực tập trong tổ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Tổ chức giải TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên.
 
 
- Đoàn thanh niên + Tổ TD - QP
Tháng 12  
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- Thực tập trong tổ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ theo kế hoạch nhà  trường.
- Báo cáo QP- AN cho Sỡ GD- ĐT
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên
Tháng 1 - Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
-  Họp thống nhất đề, đáp án, kiểm tra, hoàn thành điểm học kỳ I vào hồ sơ sổ điểm, báo cáo chất lượng cho BCM.
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy.
- Họp sơ kết đánh giá hoạt động công tác học kỳ I, xếp loại thi đua cá nhân, thi đua tổ. Phương hướng hoạt động học kỳ II.
- Tổ công đoàn đánh giá hoạt động học kỳ I, xếp loại thi đua công đoàn viên, tổ công đoàn và phương hướng hoạt động học kỳ II.
- Theo phân công của TT
- Tổ viên, TTCM.
 
 
- TTCM, tổ viên.
 
 
- Đ/c Nam, tổ công đoàn.
Tháng 2
 
 
 
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy.
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên.
Tháng 3 - Kiểm tra toàn diện tổ TD - QP
- Kiểm tra thành tích, thành lập đội tuyển chính thức tham gia HKPĐ toàn tỉnh môn ĐK- CV
 
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Tổ chức giải TDTT chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.
 
- Tập luyện các CLB TT.
 
- BCM, TTCM
- TTCM, tổ viên.
 
 
 
- Đoàn thanh niên + Tổ TD – QP.
- Theo phân công của TT
Tháng 4 -TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Ôn tập, kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra TCRLTT báo các Sở GD& ĐT
 
- Tập luyện các CLB TT.
- Báo cáo QP- AN cho Sỡ GD- ĐT
- TTCM, tổ viên.
 
- TTCM, tổ viên.
- Theo phân công của TT
Tháng 5 - Họp tổ thống nhất đề và đáp án kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra học kỳ theo lịch của Sở và nhà trường, hoàn thành điểm, vào hồ sơ sổ điểm, báo các chất lượng bộ môn, TT báo cáo cho BCM, tổng kết tổ đánh giá hoạt đông năm học, xếp loại thi đua cá nhân, thi đua tổ.
- Tổng kết tổ công đoàn, xếp thi đua cả năm công đoàn viên, tổ công đoàn.
 
- Hội thao QPAN
 
-  Kiểm kê, trả dụng cụ về phòng TD.
- Tổ chức huấn luyện TVCQ
 
- Tổ CM
- TTCM ,tổ viên.
 
 
 
- Đ/c Nam, công đoàn viên.
- Toàn trường.
- Tổ TD, lớp lao động.
- BGH, đ/c Bình, Đội tự vệ nhà trường
 
 
VII. NHỮNG KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT:
- Thư viện mua sách giáo viên GDQP và sách TD
- Sữa chữa lại máy bắn tập MBT-03
- Bố triw kho TD – QP ở tầng 1.
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN THANH BÌNH
 
 
 
 
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 173

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304630

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT