Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ thể dục- GDQP

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ THỂ DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ TD-QP năm học 2017-2018.

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ: THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
…..@&?…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quảng phú, ngày 12 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018
 
- Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018 của sở GD-ĐT Quảng Bình.
- Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ trường THPT Quang Trung nhiệm kì 2015-2020.
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Quang Trung.
- Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2016-2017..
Tổ Thể dục – Quốc phòng  xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học 2017-2018:
- Năm học 2017-2018 nhà trường có 42 lớp, hơn 1600 học sinh. Cán bộ GV, NV trên 95 người.
- Cơ cấu tổ Thể dục – Quốc phòng: có 10 đồng chí ( nam 8 đồng chí, nữ 2 đồng chí)
          + Trình độ: 100% đại học
          + Có 6 đồng chí đảng viên
          + 1 tổ trưởng , 1 tổ phó.
          2. Thuận lợi:
- Trong năm học 2016-2017 tổ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: năng lực giáo viên khá và giỏi 100%, chất lượng vượt chỉ tiêu đề ra,  100% giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, có 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đề xuất xét 01 đồng chí xét CSTĐ cấp tỉnh.
- Tập thể tổ có lòng nhiệt tình trong công tác, đoàn kết xây dựng tổ thành một khối thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. 
- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
3. Khó khăn:
- Việc ứng dụng CNTT vào dạy học chưa thực sự có hiệu quả, việc đổi mới PPDH còn nặng về hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu.
- Một số GV chưa nhiệt tình trong công tác, chưa thực sự chăm lo đến công tác chuyên môn của mình. .
- Một số đồ dùng thiết bị còn thiếu hoặc hỏng hóc không sử dụng được nên rất khó khăn trong việc triển khai dạy các tiết thực hành.
- Kinh nghiệm huấn luyện  của GV còn hạn chế.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.     Mục tiêu 1: Xây dựng được phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống tốt
2.     Mục tiêu 2: Xây dựng được năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt khá tốt.
3.     Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Mục tiêu 4: Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và tổ.
5.     Mục tiêu 5: Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Mục tiêu 6: Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng được phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Biện pháp:
-         Chấp hành tốt, thường xuyên tự nghiên cứu đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước; nghiên cứu qui chế của đơn vị.
-         Bản thân các giáo viên phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
-         Dựa vào các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, gắn cá nhân vào các tổ chức để hoạt động và rèn luyện bản thân.
-         Thường xuyên có đánh giá nhận xét định kì: tháng, kì về phẩm chất lối sống của giáo viên trong tổ để nhắc nhở và uốn nắn kịp thời.  
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục cho giáo viên.
Chỉ tiêu : chất lượng giảng dạy của GV: Giỏi 08 đ/c chiếm 80%; khá 2 đ/c chiếm 20%.
Biện pháp:
-         Tổ chức thực tập, thao giảng cho giáo viên: 2 tiết / năm.
-         Dự giờ đủ số tiết qui định 14 tiết / 1 kì ( 28 tiết / 1 năm học) trong đó mỗi GV phải có 50% tiết dự của bộ môn TD-QP/ 1 năm.
-         Công tác dự giờ, xếp loại phải được đánh giá đúng thực chất thông qua nhận xét ưu khuyết điểm của giáo viên, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm.
-         Công tác chuẩn bị cho tiết dạy thực tập thao giảng cần phải kiểm tra trước khi dạy.
-         Giáo viên dự giờ ghi chép, đánh giá, xếp loại kịp thời sau khi xong tiết dạy.
-         TTCM, TPCM giờ đột xuất tiết dạy của giáo viên để đánh giá thực chất mức độ thực hiện của giáo viên .
3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác huấn luyện HKPĐ và hội thao QPAN
Chỉ tiêu: - Phấn đấu 9 – 10 huy chương các loại và xếp Top 10 tại các giải thể thao năm 2018 do Sở GD-ĐT tổ chức.
- Phấn đấu 2-3 giải tại hội thao QPAN toàn Tỉnh.
Biện pháp:
-         Phân công các giáo viên có năng lực và kinh nghiệm để huấn luyện ngay từ đầu năm học. Cụ thể:
 - TTCM phụ trách chung.
 - Huấn luyện môn Điền kinh và các môn thể thao khác theo chuyên sâu của giáo viên.
-         Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách từng mảng.
-         Bố trí kế hoạch dạy phù hợp theo kế hoạch của BCM và bố trí thời gian huấn luyện hợp lý.
-         Kế hoạch huấn luyện phải được kiểm tra, kí duyệt trước khi vào thực tế huấn luyện.
-         Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí giáo viên tham gia huấn luyện HKPĐ.
4. Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.
Chỉ tiêu:
+ 96% xếp loại đạt trở lên môn TD.
+ 95% xếp loại TB trở lên môn GDQP-AN
Biện pháp:
-         Giáo viên dạy cần có biện pháp phân loại học sinh nhằm giảng dạy đúng đối tượng.
-         Giáo viên phải đăng kí chất lượng theo lớp để có hướng phấn đấu.
-         Công tác soạn giảng, chấm chữa được tiến hành thường xuyên và kịp thời.
-         Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt chỉ tiêu đề ra.
-         Có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém thông qua bồi dưỡng thêm cho học sinh.
-         Công tác ra đề kiểm tra cần phải sát đúng đối tượng.
5. Nhiệm vụ 5: Xây dựng được bộ hồ sơ khá, tốt.
Chỉ tiêu: 08 giáo viên có bộ hồ sơ tốt, 02 GV có hồ sơ khá; hồ sơ tổ chuyên môn tốt.
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên phải có đủ các loại hồ sơ theo qui định của BCM
-         Chú trọng chất lượng và hình thức của hồ sơ.
-         Tổ thường xuyên kiểm tra hồ sơ của tổ viên ( giáo án kí 2 lần/ tháng; hồ sơ kiểm tra 2 lần/kì )
6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng được nề nếp dạy và học, soạn giảng, chấm chữa, ghi điểm, đánh giá xếp loại học sinh.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên không bỏ giờ, chậm giờ.
-         Chấm, trả bài, ghi điểm đúng qui định: trả bài và vào điểm sau 1 tuần tính từ khi kiểm tra.
-         Kiểm tra môn GDQP 45 phút trở lên có ma trận đề. Đánh giá học sinh đúng qui chế xếp loại.
-         Dạy thay, dạy giúp phải có giáo án.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn đúng qui định của BCM, sinh đúng nội dung qui định.
-         Động viên giáo viên thực hiện đúng kế hoạch chuyên môn của tổ và nhà trường.
-         Có hình thức kỷ luật đối với các đồng chí vi phạm qui chế chuyên môn.
-         Kiểm tra đột xuất một số giáo viên trong tổ về chấm, ghi điểm.
7. Nhiệm vụ 7: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tham gia học tập và triển khai các chuyên đề đã được đi tập huấn.
Chỉ tiêu:
-         Học tập và triển khai 100% các chuyên đề sở tố chức. Tổ chức 2 chuyên đề/ 1 kì về đổi mới PPDH.
-         Cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyên môn.
-         Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có chuyên đề sinh hoạt cụ thể
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng, tăng cường thời gian cho sinh hoạt chuyên đề, góp ý bài dạy và phương pháp dạy.
-         Phân công giáo viên phụ trách các chuyên đề cần thảo luận.
-         Tổ trưởng phải có kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.
8. Nhiệm vụ 8: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, công đoàn, đoàn trường tổ chức.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Biện pháp:
-         Động viên tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia hoạt động với công tác thi đua.
9. Nhiệm vụ 9: Chăm lo công tác giáo dục tri thức, rèn luyện phẩm chất cho học sinh và các hoạt động phong trào của học sinh đối với nề nếp nhà trường.
Biện pháp:
-         Phối hợp với Đoàn trường giáo dục, rèn luyện đạo đức học sinh thông qua các hoạt động TDTT
-         Thành lập các CLB, sân chơi bổ ích cho học sinh
-         Tổ chức ren luyện thể chất, nề nếp học sinh qua hoạt động TD giữa giờ.
10. Nhiệm vụ 10: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu thi đua của cá nhân và tổ.
Chỉ tiêu:  
-         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 01 đồng chí
-         LĐTTXS: 6  đồng chí.
-         LĐTT: 3 đ/c
-         Tổ: LĐTTXS
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên bám sát chỉ tiêu để phấn đấu. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV hoàn thành nhiệm vụ.
-         Thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên để hoàn thành chỉ tiêu cần đạt. bổ sung các điểm tồn tại sau kiểm tra.
11. Nhiệm vụ 11: Cập nhập các thông tin của nhà trường kịp thời. Báo cáo chính xác và đúng thời gian. Có bài đăng tải lên mạng. Tham gia đủ các cuộc thi do sở và trường tổ chức.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên báo cáo chính xác, đúng thời gian.
-         100% GV viết bài cho mạng nhà trường.
-         Tham gia các cuộc thi do trường và sở tổ chức.
Biện pháp:
-         Tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia với công tác thi đua.
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA:
- Đăng kí danh hiệu các GV trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình LĐTTXS
     2 Lê Thế Hà LĐTTXS
3 Trần Văn Vương CSTĐCS
4 Đoàn Đức Thuận LĐTTXS
5 Nguyễn Văn Hợi LĐTTXS
6 Phan Minh Nam LĐTT
7 Nguyễn Thị Hồng LĐTTXS
8 Hoàng Thị Thanh Huyền LĐTTXS
9 Nguyễn Quang  Hiếu LĐTT
10 Nguyễn Văn Linh LĐTT
       - Tập thể tổ LĐTTXS
 
V. ĐĂNG KÍ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN:
+ Bảng đăng kí chất lượng cá nhân năm học 2017-2018:
 
- Môn GDQP-AN:
TT Họ và tên Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn Thanh Bình 271 30 11.1% 100 36.9% 132 48.7% 9 3.3% 0 0 262 96.7%
2 Lê Thế Hà 318 45 14.1% 156 49% 108 33.9% 6 3% 0 0 312 97%
3 Trần Văn Vương 228 15 6.58% 90 39.47% 112 49.12% 11 4.82% 0 0 217 95.18%
4 Đoàn Đức Thuận 307 50 16.3% 158 51.4% 89 29% 10 3.3% 0 0 297 96.7%
5 Phan Minh Nam 287 40 13.9% 109 38% 128 44.6% 10 3.5% 0 0 277 96.5%
6 Nguyễn Thị Hồng 249 80 32.12% 130 52.2% 39 15.66% 0 0 0 0 249 100%
Tổng cộng 1660 260 15.66% 743 44.7% 611 36.8% 46 2.8% 0 0 1614 97.2%
 
-         Môn TD:
 
TT Họ và tên Số lượng Xếp loại đạt Xếp loại chưa đạt Xếp loại đạt trở lên
SL % SL % SL %
1 Nguyễn Thanh Bình 231 227 98.2% 4 1.8% 227 98.2%
2 Lê Thế Hà 151 151 100% 0 0 151 100%
3 Nguyễn Văn Linh 325 322 99% 3 1% 322 99%
4 Trần Văn Vương 119 114 96.6% 5 3.4% 114 96.6%
5 Đoàn Đức Thuận 154 152 98.7% 2 1.3% 152 98.7%
6 Nguyễn Thị Hồng 45 45 100% 0 0 45 100%
7 Hoàng Thị Thanh Huyền 304 298 98% 6 2% 298 98%
8 Nguyễn Quang  Hiếu 331 328 99.01% 3 0.9% 328 99.01%
Tổng cộng 1660 1637 98.6% 23 1.4% 1637 98.6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Đăng kí chất lượng theo khối:
-         Môn GDQP-AN
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10 598 70 11.7% 185 30.9% 313 52.3% 30 5.01%     568 94.9%
2 11 592 90 15.2% 328 55.4% 158 26.6% 16 2.7%     576 97.3%
3 12 470 100 21.2% 230 48.9% 140 29.7% 0 0     470 100%
Tổng  
 
1660
260 15.66% 743 44.7% 611 36.8% 46 2.8%     1614 97.2%
 
 
 
-         Môn TD:
 
TT Khối T. số Xếp loại đạt Xếp loại chưa đạt Xếp loại đạt trở lên
SL % SL % SL %
1 10 598 585 97.8% 13 2.2% 585 97.8%
2 11 592 582 98.3% 10 1.7% 582 98.3%
3 12 470 470 100% 0 0 470 100%
Tổng 1660 1637 98.6% 23 1.4% 1637 98.6%
 
 
VI. PHÂN HÀNH CÔNG VIỆC CỦA TTCM VÀ TPCM
1. Đ/c Nguyễn Thanh Bình- TTCM
 - Phụ trách chung các hoạt động của tổ CM
- Phụ trách chính môn GDQP-AN
- Công tác Hội thao GDQP-AN
2. Đ/c Lê Thế Hà – TPCM
- Phụ trách chính môn TD
- Công tác huấn luyện HKPĐ
 
 
VII. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian                               Nội dung Phụ trách
 
Tháng 8 - Họp Tổ chuyên môn, phân công chuyên môn, lên thời khóa biểu.
- Ôn tập và coi thi lại môn TD- QP.
- Ra đề, đáp án thi lại môn TD- QP.
- Chuyển phòng dụng cụ thiết bị TD- QP.
- Triển khai kế hoạch chuyên môn
- Tổ viên hoàn thành hồ sơ chuyên môn, đăng ký chất lượng, danh hiệu thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp
 
 
- Tổ trưởng
 
- Đ/c Bình , đ/c Hà
- Tổ TD- QP, lớp lao động.
Tổ trưởng
- Tổ trưởng, tổ viên
Tháng 9 - Ổn định công tác dạy và học.
- Triển khai TDGG
 
- Kiểm tra thành tích đầu năm, thành lập đội tuyển HKPĐ.
- Kiểm kê bổ sung đồ dùng dạy học
- Triển khai các CLB thể thao.
 
- Báo cáo QP đầu năm.
 
- Đoàn TN - Tổ TD- QP
 
-Tổ CM
- Theo môn chuyên sâu của tổ viên.
- TTCM
Tháng 10 - Lên lịch TT- TG của tổ, triển khai dự giờ thăm lớp theo kế hoạch của nhà trường, dự giờ đột xuất tổ viên. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, Triển khai các CLB thể thao
- Vào điểm sổ chính theo kế hoạch BCM.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường
 
- TTCM.
 
 
- Theo phân công của TT
 
-   Tổ CM, đoàn TN.
Tháng 11 - Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11
- Thực tập trong tổ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Tổ chức giải TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên.
 
 
- Đoàn thanh niên + Tổ TD - QP
Tháng 12  
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- Thực tập trong tổ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ theo kế hoạch nhà  trường.
- Báo cáo QP- AN cho Sỡ GD- ĐT
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên
Tháng 1 - Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
-  Họp thống nhất đề, đáp án, kiểm tra, hoàn thành điểm học kỳ I vào hồ sơ sổ điểm, báo cáo chất lượng cho BCM.
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy.
- Họp sơ kết đánh giá hoạt động công tác học kỳ I, xếp loại thi đua cá nhân, thi đua tổ. Phương hướng hoạt động học kỳ II.
- Tổ công đoàn đánh giá hoạt động học kỳ I, xếp loại thi đua công đoàn viên, tổ công đoàn và phương hướng hoạt động học kỳ II.
- Theo phân công của TT
- Tổ viên, TTCM.
 
 
- TTCM, tổ viên.
 
 
- Đ/c Nam, tổ công đoàn.
Tháng 2
 
 
 
- Huần luyện đội tuyển HKPĐ, tập luyện các CLB TT.
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy.
- Kiểm tra thành tích, thành lập đội tuyển chính thức tham gia HKPĐ toàn tỉnh môn ĐK- BL
 
- Theo phân công của TT
- TTCM, tổ viên.
Tháng 3 - Kiểm tra toàn diện tổ TD - QP
 
- TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Tổ chức giải TDTT chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.
 
- Tập luyện các CLB TT.
 
-  TTCM
- TTCM, tổ viên.
 
 
 
- Đoàn thanh niên + Tổ TD – QP.
- Theo phân công của TT
Tháng 4 -TT- TG theo kế hoạch, TT dự giờ đột xuất. Họp tổ CM nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy
- Ôn tập, kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra TCRLTT báo các Sở GD& ĐT
 
- Tập luyện các CLB TT.
- Báo cáo QP- AN cho Sỡ GD- ĐT
- TTCM, tổ viên.
 
- TTCM, tổ viên.
- Theo phân công của TT
Tháng 5 - Họp tổ thống nhất đề và đáp án kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra học kỳ theo lịch của Sở và nhà trường, hoàn thành điểm, vào hồ sơ sổ điểm, báo các chất lượng bộ môn, TT báo cáo cho BCM, tổng kết tổ đánh giá hoạt đông năm học, xếp loại thi đua cá nhân, thi đua tổ.
- Tổng kết tổ công đoàn, xếp thi đua cả năm công đoàn viên, tổ công đoàn.
 
- Hội thao QPAN
-  Kiểm kê, trả dụng cụ về phòng TD.
- Tổ chức huấn luyện TVCQ
 
- Tổ CM
- TTCM ,tổ viên.
 
 
- Đ/c Nam, công đoàn viên.
- Toàn trường.
- Tổ TD, lớp lao động.
 
-  đ/c Bình, Đội tự vệ
 
 
VIII. NHỮNG KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT:
-         Bóng chuyền 10 quả, bóng rổ 10 quả.
-         Xe bóng phục vụ tập bóng chuyền.
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
ĐỐ HỮU DIÊN
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN THANH BÌNH
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Bình
Nguồn tin: Tôổ TD-QP
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 287

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5051

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304744

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT