Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ hóa

Kế hoạch hoạt động chuyên môn Tổ Hóa học năm học 2016-2017


 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ: HÓA HỌC
…..@&?…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Phú, ngày 11 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017
- Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Quảng Bình.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 của sở GD-ĐT Quảng Bình.
       - Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ trường THPT số 3 Quảng Trạch nhiệm kì 2015- 2020.
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Quang Trung.
- Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2015-2016.
Tổ chuyên môn Hóa học xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học 2016-2017:
- Năm học 2016-2017 nhà trường có 40 lớp, hơn 1500 học sinh. Cán bộ GV, NV trên 90 người.
- Năm học 2015-2016 trường đạt TTXS cấp tỉnh .
- Cơ cấu tổ Hóa: có 7 đồng chí ( nam 2 đồng chí, nữ 5 đồng chí)
          + Trình độ: 100% đại học.
          + 3 đ/c có trình độ thạc sỹ . 1 đ/c đang theo học
          + Có 4 đồng chí đảng viên
2. Thuận lợi:
- Trong năm học 2015-2016 tổ đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi: năng lực giáo viên khá và giỏi 100%, chất lượng vượt chỉ tiêu đề ra, lớp chủ nhiệm đạt tốt khá trở lên, 100% giáo viên đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, có 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ ổn định: nhà gần trường hoặc ở nội trú, thâm niên nghề thấp nhất 5 năm cao nhất hơn 30 năm, tính đoàn kết trong tổ cao.
- Các đồng chí trong tổ đa phần là giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng được mọi yêu cầu trong công cuộc đổi mới giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới.
3. Khó khăn:
- Trong tổ còn một số đồng chí năng lực chuyên môn còn hạn chế.
- Một số đ/c nhà ở xa nên cũng khó khăn trong công tác giảng dạy.
- Một số đồng chí nữ con còn nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến công tác giảng dạy
- Chất lượng học sinh không đều, điểm đầu vào lớp 10 quá thấp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác nâng cao chất lượng.
- Chất lượng học sinh mũi nhọn còn quá thấp gặp không ít khó khăn trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm học.
- Công tác bồi dưỡng HSG kinh nghiệm đội ngũ còn hạn chế.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.     Mục tiêu 1: Xây dựng được phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống tốt
2.     Mục tiêu 2: Xây dựng được năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt khá tốt.
3.     Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Mục tiêu 4: Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và tổ.
5.     Mục tiêu 5: Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Mục tiêu 6: Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
7.     Mục tiêu 7. Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh , đoàn kết.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng được phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Biện pháp:
-         Chấp hành tốt, thường xuyên tự nghiên cứu đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước; nghiên cứu qui chế của đơn vị.
-         Bản thân các giáo viên phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
-         Dựa vào các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, gắn cá nhân vào các tổ chức để hoạt động và rèn luyện bản thân.
-         Thường xuyên có đánh giá nhận xét định kì: tháng, kì về phẩm chất lối sống của giáo viên trong tổ để nhắc nhở và uốn nắn kịp thời.  
2. Nhiệm vụ 2: Phát triển mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Chỉ tiêu : 100% giáo viên đều sử dụng thiết bị thí nghiệm thành thạo.
                100 %  giáo viên khai thác thí nghiệm một cách có hiệu quả
100% giáo viên  sử dụng   CNTT vào dạy hoc ( >30 tiết/kỳ/đc)
Tổ tham gia dạy học theo phương pháp tích hợp.
     Biện pháp:
-  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, tăng cường thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn.
-    Sử dụng có hiệu quả các thiết bị thí nghiệm có sẵn, có sáng kiến để nâng cao chất lượng , tính hiệu quả của các thí nghiệm  vào công tác dạy học.
-    Không ngừng học hỏi, đổi mới và ứng dựng CNTT vào các tiết dạy
-    Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
-  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong  hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
-  Tuyên truyền rộng rãi trong phụ huynh, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho học sinh.
-  Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.
-  Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý học sinh đồng thời thường xuyên quan tâm nắm bắt điều kiện hoàn cảnh học sinh.
-  Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.
3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục cho giáo viên.
Chỉ tiêu chất lượng giảng dạy của GV:
    Giỏi : 5 đồng chí trở lên
    Khá : > 2 đ/c trở lên
    TB : 0 .
Biện pháp:
-         Tổ chức thực tập, thao giảng cho giáo viên: 2 tiết / năm.
-         Dự giờ đủ số tiết qui định 14 tiết / 1 kì ( 28 tiết / 1 năm học) trong đó mỗi GV phải có 20 tiết dự của bộ môn hóa học / 1 năm.
-         Công tác dự giờ, xếp loại phải được đánh giá đúng thực chất thông qua nhận xét ưu khuyết điểm của giáo viên, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm.
-         Công tác chuẩn bị cho tiết dạy thực tập thao giảng cần phải kiểm tra trước khi dạy.
-         Giáo viên dự giờ ghi chép, đánh giá, xếp loại kịp thời sau khi xong tiết dạy.
-         Dự giờ đột xuất tiết dạy của giáo viên để đánh giá thực chất mức độ thực hiện của giáo viên.
4. Nhiệm vụ 4: Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đạt kết quả cao .
 Chỉ tiêu: Hóa học  12 – 1 đến 2 giải, Hóa học  11 – 1 đến 2 giải, thành lập được đội tuyển khối 10 có chất lượng, có  1 học sinh thi vượt cấp.
- Có học sinh tham gia dự KHKT dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong tổ.
Biện pháp:
-         Phân công các giáo viên có năng lực và kinh nghiệm để bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Cụ thể:
+ K12: Thái, Quý , Thúy, Bình . Đ/c Thái chủ nhiệm đội tuyển
+ K11: Hương ,  Bình. Đ/c Bình chủ nhiệm đội tuyển .
+ K10 : Đ/C Quý thành lập và chủ nhiệm đội tuyển
-         Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách từng mảng.
-         Bố trí kế hoạch dạy phù hợp theo kế hoạch của BCM và hướng dẫn tự ôn tập cho học sinh.
-         Giáo án bồi dưỡng phải được kiểm tra, kí duyệt trước khi giảng dạy.
-         Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí giáo viên tham gia bồi dưỡng.
-         Có kế hoạch hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Để đạt được thành tích cao đòi hỏi mỗi đ/c trong tổ phải phấn đấu , nổ lực hết mình.
5. Nhiệm vụ 5: Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.
Chỉ tiêu:  + 80--85% điểm TB môn học đạt trên trung bình.
+ Lớp chọn loại 1: 95% khá, giỏi; 100% trên TB của điểm TB bộ môn
+ Lớp chọn loại 2: 80% khá, giỏi; 95% trên TB của điểm TB bộ môn
+ Bảng đăng kí chất lượng năm học 2016-2017 của GV:
TT Họ và tên SL Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 197 26 13.20 64 32.49 94 47.72 13 6.60 0 0.00 184 93.40
2 Nguyễn Thanh Bình 257 36 14.01 80 31.13 124 48.25 17 6.61 0 0.00 240 93.39
3 Lê Thị Vân 281 2 0.71 35 12.46 222 79.00 22 7.83 0 0.00 259 92.17
4 Nguyễn Thị Thái 201 23 11.44 57 28.36 111 55.22 10 4.98 0 0.00 191 95.02
5 Nguyễn Văn Quý 217 37 17.05 68 31.34 98 45.16 14 6.45 0 0.00 203 93.55
6 Đào Thị Mỹ Hương 221 34 15.38 102 46.15 75 33.94 10 4.52 0 0.00 211 95.48
7 Hoàng Thị Kim Tuyến 206 3 1.46 56 27.18 136 66.02 11 5.34 0 0.00 195 94.66
Tổng cộng 1580 161 10.19 462 29.24 860 54.43 97 6.14 0 0.00 1483 93.86
 
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10 630 63 10.00 173 27.46 340 53.97 54 8.57 0.00 0.00 576 91.43
2 11 483 43 8.90 157 32.51 251 51.97 32 6.63 0.00 0.00 451 93.37
3 12 467 55 11.78 132 28.27 269 57.60 11 2.36 0.00 0.00 456 97.64
Tổng 1580 161 10.19 462 29.24 860 54.43 97 6.14 0 0.00 1483 93.86
 
Biện pháp:
-         Giáo viên dạy cần có biện pháp phân loại học sinh nhằm giảng dạy đúng đối tượng.
-         Giáo viên phải đăng kí chất lượng theo lớp để có hướng phấn đấu.
-         Công tác soạn giảng, chấm chữa được tiến hành thường xuyên và kịp thời.
-         Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt chỉ tiêu đề ra.
-         Có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém thông qua bồi dưỡng thêm cho học sinh.
-         Công tác ra đề kiểm tra cần phải sát đúng đối tượng.
6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng được bộ hồ sơ khá tốt.
Chỉ tiêu: 7 giáo viên có bộ hồ sơ tốt, khá; hồ sơ tổ chuyên môn tốt.
Cụ thể: Các GV của tổ đã đăng kí chất lượng hồ sơ của cá nhân trong bảng sau
TT Họ và tên Đăng kí loại hồ sơ  
 
1 Nguyễn Thanh Bình T  
2 Nguyễn T. Thanh Thúy T  
3 Nguyễn Văn Quý T  
4 Nguyễn Thị Thái T  
5 Lê Thị Vân T  
6 Hoàng Thị Kim Tuyến T  
7 Đào Thị Mỹ Hương T  
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên phải có đủ các loại hồ sơ theo qui định của BCM
-         Chú trọng chất lượng và hình thức của hồ sơ.
-         Tổ thường xuyên kiểm tra hồ sơ của tổ viên ( giáo án kí 1 lần/ tuần; hồ sơ kiểm tra 2 lần/kì ).
7. Nhiệm vụ 7: Xây dựng được nề nếp dạy và học, soạn giảng, chấm chữa, ghi điểm, đánh giá xếp loại học sinh.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên không bỏ giờ, chậm giờ.
-         Chấm, trả bài, ghi điểm đúng qui định: trả bài và vào điểm sau 1-2 tuần tính từ khi kiểm tra.
-         Kiểm tra 1 giờ có bảng mô tả các loại câu hỏi theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá đã được tập huấn vào 28/8/2015 . Đánh giá học sinh đúng qui chế xếp loại.
-         Dạy thay, dạy giúp phải có giáo án.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn đúng qui định của BCM, sinh đúng nội dung qui định.
-         Động viên giáo viên thực hiện đúng kế hoạch chuyên môn của tổ và nhà trường.
-         Có hình thức kỷ luật đối với các đồng chí vi phạm qui chế chuyên môn.
-         Kiểm tra đột xuất một số giáo viên trong tổ về chấm, ghi điểm.
8. Nhiệm vụ 8: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tham gia học tập và triển khai các chuyên đề đã được đi tập huấn.
Chỉ tiêu:
-         Học tập và triển khai 100% các chuyên đề sở tố chức. Tổ chức 2 chuyên đề/ 1 kì về đổi mới PPDH.
-         Cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyên môn.
-         Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có chuyên đề sinh hoạt cụ thể.
-         Phấn đấu có từ 1 đ/c học thạc sỹ.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng, nhằm cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo bổ sung ,tổ chức học tập/kiến tập/dự giờ nâng cao chất lượng dạy - học theo các chuyên đề dựa trên nhu cầu của giáo viên ở từng địa phương đã xác định trong kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
-         Động viên khuyến khích các đồng chí giáo viên trong tổ học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm 2016-2017 có từ 1- 2 đồng chí tham gia học thạc sỹ. Hiện tại có một đ/c đã chính thức nhập học.
-          Tăng cường thời gian cho sinh hoạt chuyên đề, góp ý bài dạy và phương pháp dạy.
-         Phân công giáo viên phụ trách các chuyên đề cần thảo luận.
-         Tổ chuyên môn phải có kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.
9. Nhiệm vụ 9: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, công đoàn, đoàn trường tổ chức.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Biện pháp:
-         Động viên tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
-         Xây dựng tổ công đoàn đoàn kết , giúp đở nhau tận tình trong công việc chuyên môn cũng như các hoạt động khác.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia hoạt động với công tác thi đua.
10. Nhiệm vụ 10: Chăm lo công tác giáo dục tri thức, rèn luyện phẩm chất cho học sinh và các hoạt động phong trào của học sinh đối với nề nếp nhà trường.
Chỉ tiêu: Các lớp chủ nhiệm xếp tốt và khá ( tốt cho lớp chọn, lớp khác đạt khá trở lên )
- Đăng kí học lực các lớp chủ nhiệm của GV trong tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 12A12 35 0 0.00 10 28.57 22 62.86 3 8,57 0 0.00
2 Hoàng T Kim Tuyến 10A5 45 0 0.00 10 22.22 31 64.44 4 8,89 0 0.00
3 Nguyễn Văn Quý 10A1 45 10 22.22 30 66.67 5 11.11 0 0.00 0 0.00
4 Đào Thị Mỹ Hương 12A2 38 6 15.79 29 76.32 3 7.89 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   163 16 9.82 79 48.47 61 34.97 7 4,29 0 0.00
 
Đăng kí xếp loại hạnh kiểm các lớp chủ nhiệm của GV tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Tốt Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 12A12 35 20 57.14 15 42.86 0 0.00 0 0.00
2 Đào Thị Mỹ Hương 12A2 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 Hoàng T Kim Tuyến 10A5 45 25 55.56 17 37.78 3 6.67 0 0.00
4 Nguyễn Văn Quý 10A1 45 45 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   163 128 78.53 32 19.63 3 1.84 0 0.00
 
 
 - Đăng kí danh hiệu thi đua của lớp CN các GV trong tổ:
Lớp Họ và tên Đăng kí TĐ lớp  
 
12A12 Nguyễn T.Thanh Thúy T  
12Aa2 Đào Thị Mỹ Hương T  
10A5 Hoàng thị Kim Tuyến T  
10A1 Nguyễn Văn Quý T  
 
Biện pháp:
-         Động viên giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm. Chăm lo tới lớp chủ nhiệm của mình, chú ý công tác do đoàn trường tổ chức. thường xuyên theo dõi thi đua của lớp.
-         Có kế hoạch cho tuần, tháng, năm cho lớp chủ nhiệm.
-         Tổ kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm, theo dõi thi đua để nhắc nhở giáo viên.
11. Nhiệm vụ 11: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu thi đua của cá nhân và tổ.
Chỉ tiêu:  
-         Chiến sĩ thi đua: 4 đồng chí
-         TTXS: 7 đồng chí; TT: 7 đồng chí
-         Tổ: TTXS
-         Đăng kí danh hiệu các GV trong tổ
 
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CSTĐ cấp CS
2 Nguyễn T. Thanh Thúy CSTĐ cấp CS
3 Nguyễn Văn Quý CSTĐ cấp CS
4 Nguyễn Thị Thái CSTĐ cấp CS
5 Lê Thị Vân Tiên tiến XS
6 Hoàng Thị Kim Tuyến Tiên tiến XS
7 Đào Thị Mỹ Hương Tiên tiến XS
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên bám sát chỉ tiêu để phấn đấu. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV hoàn thành nhiệm vụ.
-         Thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên để hoàn thành chỉ tiêu cần đạt. bổ sung các điểm tồn tại sau kiểm tra.
12. Nhiệm vụ 12: Cập nhập các thông tin của nhà trường kịp thời. Báo cáo chính xác và đúng thời gian. Có bài đăng tải lên mạng. Tham gia đủ các cuộc thi do sở và trường tổ chức.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên báo cáo chính xác, đúng thời gian.
-         100% GV viết bài cho mạng nhà trường.
-         Tham gia các cuộc thi do trường và sở tổ chức.
Biện pháp:
-         Tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia với công tác thi đua.
13. Nhiệm vụ 13. Phát triển tổ công đoàn vững mạnh , đoàn kết.
Chỉ tiêu: 100 % đoàn viên công đoàn xuất sắc
Đăng kí danh hiệu các đoàn viên trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CĐV SX
2 Nguyễn T. Thanh Thúy CĐV SX
3 Nguyễn Văn Quý CĐV SX
4 Nguyễn Thị Thái CĐV SX
5 Lê Thị Vân CĐV SX
6 Hoàng Thị Kim Tuyến CĐV SX
7 Đào Thị Mỹ Hương CĐV SX
 
Biện pháp:
-         Một yếu tố then chốt để xây dựng tổ Công đoàn đoàn vững mạnh, thu hút được đoàn viên tham gia nhiệt tình là nội dung và phương pháp sinh hoạt tổ.
-         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 79-KL/TWcủa Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23/KH-TLĐcủa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
-         Động viên giáo dục đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện dân chủ, giám sát việc thi hành chính sách, chế độ, tham gia quản lý, động viên thăm hỏi đoàn viên, thông tin các hoạt động chuyên môn và công đoàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên trong tổ.
-         Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của ngành. Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng cầu nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
-         Động viên các công đoàn viên trong tổ trong tổ tích cực, nhiệt tình dạy thay cho các đồng chí khác  khi có việc đột xuất, đau ốm, hiếu , hỷ  hoặc có lý do chính đáng khác , tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng trống tiết , bỏ tiết vì lý do cá nhân.
-         Phát huy sức mạnh tập thể của tổ công đoàn.
-         Thiết lập được thông tin hai chiều, nắm được tình hình cụ thể, chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận để tìm cách giải quyết. Vì hơn ai hết, chúng ta hiểu mọi khó khăn vướng mắc chỉ có thể giải quyết được khi có sự cộng tác của tập thể tổ có như vậy mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn, từ đó tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa mọi người lại được nhân lên.
 
IV. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CỦA TỔ
  *  Chuyên môn :
-         Chiến sĩ thi đua: 4 đồng chí
-         TTXS: 7 đồng chí; TT: 7 đồng chí
-         Tổ: TTXS
- Đăng kí danh hiệu các GV trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CSTĐ cấp CS
2 Nguyễn T. Thanh Thúy CSTĐ cấp CS
3 Nguyễn Văn Quý CSTĐ cấp CS
4 Nguyễn Thị Thái CSTĐ cấp CS
5 Lê Thị Vân Tiên tiến XS
6 Hoàng Thị Kim Tuyến Tiên tiến XS
7 Đào Thị Mỹ Hương Tiên tiến XS
 
 
V. ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ.
Bảng đăng kí chất lượng năm học 2016-2017 của GV:
TT Họ và tên SL Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 197 26 13.20 64 32.49 94 47.72 13 6.60 0 0.00 184 93.40
2 Nguyễn Thanh Bình 257 36 14.01 80 31.13 124 48.25 17 6.61 0 0.00 240 93.39
3 Lê Thị Vân 281 2 0.71 35 12.46 222 79.00 22 7.83 0 0.00 259 92.17
4 Nguyễn Thị Thái 201 23 11.44 57 28.36 111 55.22 10 4.98 0 0.00 191 95.02
5 Nguyễn Văn Quý 217 37 17.05 68 31.34 98 45.16 14 6.45 0 0.00 203 93.55
6 Đào Thị Mỹ Hương 221 34 15.38 102 46.15 75 33.94 10 4.52 0 0.00 211 95.48
7 Hoàng Thị Kim Tuyến 206 3 1.46 56 27.18 136 66.02 11 5.34 0 0.00 195 94.66
Tổng cộng 1580 161 10.19 462 29.24 860 54.43 97 6.14 0 0.00 1483 93.86
 
 
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10 630 63 10.00 173 27.46 340 53.97 54 8.57 0.00 0.00 576 91.43
2 11 483 43 8.90 157 32.51 251 51.97 32 6.63 0.00 0.00 451 93.37
3 12 467 55 11.78 132 28.27 269 57.60 11 2.36 0.00 0.00 456 97.64
Tổng 1580 161 10.19 462 29.24 860 54.43 97 6.14 0 0.00 1483 93.86
 
- Đăng kí học lực các lớp chủ nhiệm của GV trong tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 12A12 35 0 0.00 10 28.57 23 65.71 2 5.71 0 0.00
2 Hoàng T Kim Tuyến 10A5 45 0 0.00 10 22.22 32 71.11 3 6.67 0 0.00
3 Nguyễn Văn Quý 10A1 45 10 22.22 30 66.67 5 11.11 0 0.00 0 0.00
4 Đào Thị Mỹ Hương 12A2 38 6 15.79 29 76.32 3 7.89 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   163 16 9.82 79 48.47 61 34.97 7 4,29 0 0.00
 
Đăng kí xếp loại hạnh kiểm các lớp chủ nhiệm của GV tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Tốt Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 12A12 35 20 57.14 15 42.86 0 0.00 0 0.00
2 Đào Thị Mỹ Hương 12A2 38 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 Hoàng T Kim Tuyến 10A5 45 25 55.56 17 37.78 3 6.67 0 0.00
4 Nguyễn Văn Quý 10A1 45 45 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   163 128 78.53 32 19.63 3 1.84 0 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú
Tháng
8/2016
- Ổn định nền nếp dạy và học.
- Tăng cường công tác chủ nhiệm nhằm ổn định tình hình lớp
- Tập huấn chuyên đề đổi mới PPDH và KT ĐG
- Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9
Cả tổ
- Các đ/c có lớp CN
đ/c Bình , Thúy
Cả tổ
Từ 22/8
Từ 27/08
Tháng
9/2016
- Khai giảng năm học mới
- Dạy và học theo kế hoạch.
- Tập hợp đăng ký chất lượng của GV
- Thống nhất kế hoạch dạy học:
+ kế hoạch dạy tự chọn
+ kế hoạch sử dụng TBDH
+ kế hoạch phân chia bài nhiều tiết
- Triển khai việc bồi dưỡng HSG (lập danh sách HS tham gia).
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Bồi dưỡng chuyên đề
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên.
- Kiểm tra lên lịch BG, kế hoạch sử dụng thiết bị của giáo viên .
- Dự giờ đột xuất 1 đ/c.
- Vào 1 cột điểm 15 phút.
 
 
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
 
Cả tổ
 
 
 
Đ/c Bình, Quý, Thúy,
Thái, Hương
Cả tổ
Cả tổ
 
TTCM
 
 
 
 
Từ 5/9/2016
Tháng
10/2016
- Dạy và học theo kế hoạch
- Bồi dưỡng HSG lớp 10,11,12
 
 
- Phụ đạo cho học sinh yếu
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Kiểm tra chuyên đề đ/c Quý
- Hướng dẫn HS nghiên cứu KH-KT
- Bồi dưỡng chuyên đề
 
- Thanh tra toàn diện một đồng chí trong tổ.
- Dự giờ đột xuất một đ/c
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
 Cả tổ
Đ/c Bình, Thúy, Quý, Thái, Hương
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
 
GV trong tổ
Toàn tổ
TTCM
TTCM
 
Tháng
11/2016
 
- Dạy và học theo kế hoạch
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Kiểm tra toàn diện một đ/c trong tổ
- Tổ chức ngày 20/11
- Ôn thi cho học sinh khối 12 và phụ đạo cho HS yếu kém
- Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
 
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
 
Tháng
12/2016
 
- Dạy và học theo kế hoạch
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Kiểm tra toàn diện một đ/c
- Lập đề cương và ôn tập học kì cho học sinh
- Ra đề kiểm tra học kì I
- Phụ đạo cho HS yếu kém
- Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên.
- Dự giờ đột xuất một đ/c
 
 
 
       Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
BGH chỉ đạo
Cả tổ
Cả tổ
 
TTCM
 
TTCM
 
Tháng
1/2017
- Dạy và học theo kế hoạch
- Bình xét thi đua và sơ kết học kì I
- Ôn thi HSG khối 12 và 11, 10
- Bồi dưỡng chuyên đề
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
Cả tổ
Cả tổ
Bình, Thúy, Thái, Quý, Hương
Cả tổ
TTCM
TPCM
 
Tháng
2/2017
- Dạy và học theo kế hoạch
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Phụ đạo cho HS yếu kém
- Ôn thi HSG khối 12 và 11,10
- Kiểm tra toàn diện  đ/c Hương
- Bồi dưỡng chuyên đề
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
Cả tổ
Cả tổ
Bình, Thúy, Thái, Quý, Hương
TTCM
Cả tổ
TTCM
Theo KH nhà trường
Tháng
3/2017
- Dạy và học theo kế hoạch
- Bồi dưỡng và dự thi HSG lớp 12 + 11+ 10
- Tăng cường bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi HSG
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
- Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn
- Kiểm tra toàn diện 1 đ/c
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
Cả tổ
Bình, Thúy, Thái, Quý, Hương
 
 
Đ/c Quý, Bình
Cả tổ
TTCM
TPCM
GV trong tổ
TTCM
TPCM
Nếu có
Tháng
4/2017
- Dạy và học theo kế hoạch
- Tổ chức hoạt động thao giảng
- Kiểm tra học kì II khối 12
- Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên.
- Thanh tra   toàn diện đ/c .
- Dự giờ đột xuất 1 đ/c
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
 
Cả tổ
Theo KH
Tháng
5/2017
- Dạy và học theo kế hoạch
- Nghiệm thu SKKN của GV
- Kiểm tra bồi dưỡng chuyên môn
- Kiểm tra học kì II khối 10 và 11
- Kiểm tra định kì hồ sơ của giáo viên
- Tổng kết năm học
Cả tổ
TTCM
TTCM
Cả tổ
TTCM
Cả tổ
Theo KH
Tháng
6+7+8/2017
- Coi thi TN THPT
- Thực hiện kế hoạch trong hè
Cả tổ Theo KH
 
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 
1. Đề nghị nhà trường mua sắm thêm một số dụng cụ thí nghiệm cần thiết, thay mới các hóa chất đã hết hạn sử dụng để tạo sự an toàn cho giáo viên cũng như học sinh cải tạo phòng thực hành bộ môn.
2. Đề nghị cán bộ thiết bị quản lý chặt chẽ PTN, giúp đở GV trong công tác thực hành, thí nghiệm.
 
PHÊ DUYỆT CỦA BGH  CHUYÊN MÔN
 
 
NGUYỄN THANH BÌNH
 
Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH BÌNH
Nguồn tin: Tổ Hóa
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298931

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT