Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ hóa

Kế hoạch hoạt động chuyên môn Tổ Hóa học

Các thành viên tổ Hóa học

Các thành viên tổ Hóa học


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016
- Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của UBND tỉnh Quảng Bình.
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015-2016 của sở GD-ĐT Quảng Bình.
- Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ trường THPT số 3 Quảng Trạch nhiệm kì 2010-2015.
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Quang Trung.
- Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2014-2015.
Tổ chuyên môn Hóa học xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học 2015-2016:
- Năm học 2015-2016 nhà trường có 39 lớp, gần 1500 học sinh. Cán bộ GV, NV trên 90 người.
- Năm học 2014-2015 trường đạt TTXS cấp tỉnh và đạt trường chuẩn  quốc gia.
- Cơ cấu tổ Hóa: có 8 đồng chí ( nam 2 đồng chí, nữ 6 đồng chí)
          + Trình độ: 100% đại học.
          + 3 đ/c có trình độ thạc sỹ . 1 đ/c đang theo học
          + Có 4 đồng chí đảng viên
2. Thuận lợi:
- Trong năm học 2014-2015 tổ đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi: năng lực giáo viên khá và giỏi 100%, chất lượng vượt chỉ tiêu đề ra, lớp chủ nhiệm đạt tốt khá trở lên, 100% giáo viên đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, có 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ ổn định: nhà gần trường hoặc ở nội trú, thâm niên nghề thấp nhất 4 năm cao nhất hơn 30 năm, tính đoàn kết trong tổ cao.
- Các đồng chí trong tổ đa phần là giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng được mọi yêu cầu trong công cuộc đổi mới giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới.
3. Khó khăn:
- Trong tổ còn một số đồng chí năng lực chuyên môn còn hạn chế.
- Do tổ mới thành lập nên còn gặp khó khăn nhất định trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của tổ.
- Một số đ/c nhà ở xa nên cũng khó khăn trong công tác giảng dạy.
- Một số đồng chí nữ con còn nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến công tác giảng dạy
- Chất lượng học sinh không đều, điểm đầu vào lớp 10 quá thấp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác nâng cao chất lượng.
- Chất lượng học sinh mũi nhọn còn quá thấp gặp không ít khó khăn trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm học.
- Công tác bồi dưỡng HSG kinh nghiệm đội ngũ còn hạn chế.
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.     Mục tiêu 1: Xây dựng được phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống tốt
2.     Mục tiêu 2: Xây dựng được năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt khá tốt.
3.     Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Mục tiêu 4: Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và tổ.
5.     Mục tiêu 5: Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Mục tiêu 6: Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
7.     Mục tiêu 7. Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh , đoàn kết.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng được phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt.
Biện pháp:
-         Chấp hành tốt, thường xuyên tự nghiên cứu đường lối, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước; nghiên cứu qui chế của đơn vị.
-         Bản thân các giáo viên phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
-         Dựa vào các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, gắn cá nhân vào các tổ chức để hoạt động và rèn luyện bản thân.
-         Thường xuyên có đánh giá nhận xét định kì: tháng, kì về phẩm chất lối sống của giáo viên trong tổ để nhắc nhở và uốn nắn kịp thời.  
2. Nhiệm vụ 2: Phát triển mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Chỉ tiêu : 100% giáo viên đều sử dụng thiết bị thí nghiệm thành thạo.
                100 %  giáo viên khai thác thí nghiệm một cách có hiệu quả
100% giáo viên  sử dụng   CNTT vào dạy hoc ( >30 tiết/kỳ/đc)
Tổ tham gia dạy học theo phương pháp tích hợp.
     Biện pháp:
-  Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, tăng cường thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn.
-    Sử dụng có hiệu quả các thiết bị thí nghiệm có sẵn, có sáng kiến để nâng cao chất lượng , tính hiệu quả của các thí nghiệm  vào công tác dạy học.
-    Không ngừng học hỏi, đổi mới và ứng dựng CNTT vào các tiết dạy
-    Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
-  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong  hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
-  Tuyên truyền rộng rãi trong phụ huynh, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho học sinh.
-  Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.
-  Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý học sinh đồng thời thường xuyên quan tâm nắm bắt điều kiện hoàn cảnh học sinh.
-  Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.
3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục cho giáo viên.
Chỉ tiêu chất lượng giảng dạy của GV:
    Giỏi : 5 đồng chí trở lên
    Khá : > 3 đ/c trở lên
    TB : 0 .
Phấn đấu 01 đ/c được chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016
Biện pháp:
Trong năm học 2015- 2016 sở có tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh do đó trên tinh thần cho toàn tổ đăng ký dạy giỏi cấp trường để chọn ra 1- 2 đ/c xuất sắc  tham dự thi GVG cấp tỉnh. Trong đó phải tổ chức thi lý thuyết và thực hành tại trường một cách thật nghiêm túc, đánh giá khách quan, đồng thời góp ý kịp thời cho các tiết dạy một cách cụ thể và chi tiết.
-         Tổ chức thực tập, thao giảng cho giáo viên: 2 tiết / năm.
-         Dự giờ đủ số tiết qui định 14 tiết / 1 kì ( 28 tiết / 1 năm học) trong đó mỗi GV phải có 20 tiết dự của bộ môn hóa học / 1 năm.
-         Công tác dự giờ, xếp loại phải được đánh giá đúng thực chất thông qua nhận xét ưu khuyết điểm của giáo viên, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm.
-         Công tác chuẩn bị cho tiết dạy thực tập thao giảng cần phải kiểm tra trước khi dạy.
-         Giáo viên dự giờ ghi chép, đánh giá, xếp loại kịp thời sau khi xong tiết dạy.
-         Dự giờ đột xuất tiết dạy của giáo viên để đánh giá thực chất mức độ thực hiện của giáo viên.
4. Nhiệm vụ 4: Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đạt kết quả cao .
 Chỉ tiêu: Hóa học  12 – 1 đến 2 giải, Hóa học  11 – 1 đến 2 giải, thành lập được đội tuyển khối 10 có chất lượng, có  1 học sinh thi vượt cấp.
- Có học sinh tham gia dự KHKT dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong tổ.
Biện pháp:
-         Phân công các giáo viên có năng lực và kinh nghiệm để bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Cụ thể:
+ K12: Quý , Thúy, Bình . Đ/c Quý chủ nhiệm đội tuyển
+ K11: Hương , Thái, Bình. Đ/c Thái chủ nhiệm đội tuyển .
+ K10 : Bình chủ nhiệm đội tuyển
-         Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách từng mảng.
-         Bố trí kế hoạch dạy phù hợp theo kế hoạch của BCM và hướng dẫn tự ôn tập cho học sinh.
-         Giáo án bồi dưỡng phải được kiểm tra, kí duyệt trước khi giảng dạy.
-         Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí giáo viên tham gia bồi dưỡng.
-         Có kế hoạch hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Để đạt được thành tích cao đòi hỏi mỗi đ/c trong tổ phải phấn đấu , nổ lực hết mình.
5. Nhiệm vụ 5: Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh.
Chỉ tiêu:  + 80--85% điểm TB môn học đạt trên trung bình.
+ Lớp chọn loại 1: 95% khá, giỏi; 100% trên TB của điểm TB bộ môn
+ Lớp chọn loại 2: 80% khá, giỏi; 95% trên TB của điểm TB bộ môn
+ Bảng đăng kí chất lượng năm học 2015-2016 của GV:
TT Họ và tên SL Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn T Thanh Thúy 186 16 8.60 54 29.03 83 44.62 33 17.74 0 0.00 153 82.26
2 Nguyễn Thanh Bình 226 8 3.54 67 29.65 120 53.10 31 13.72 0 0.00 195 86.28
3 Lê Thị Vân 219 2 0.91 24 10.96 145 66.21 48 21.92 0 0.00 171 78.08
4 Nguyễn Thị Thái 159 32 20.13 60 37.74 59 37.11 8 21.00 0 0.00 151 94.97
5 Nguyễn Văn Quý 266 45 16.92 89 33.46 107 40.23 25 9.40 0 0.00 241 90.60
6 Đào Thị Mỹ Hương 136 10 7.35 38 27.94 71 52.21 17 12.50 0 0.00 119 87.50
7 Hoàng Thị Kim Tuyến 274 0 0.00 38 13.87 191 69.71 38 13.87 7 2.55 229 83.58
Tổng cộng 1466 113 7.71 370 25.24 776 52.93 200 13.64 7 0.48 1259 85.88
 
 
TT Khối T. số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém Trên Trung bình
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10 521 36 6.91 110 21.11 290 55.66 83 15.93 2.00 0.38 436 83.69
2 11 483 31 6.42 137 28.36 214 44.31 96 19.88 5.00 1.04 382 79.09
3 12 462 46 9.96 123 26.62 272 58.87 20 4.33 0.00 0.00 441 95.45
Tổng 1466 113 7.71 370 25.24 776 52.93 199 13.57 7 0.48 1259 85.88
 
Biện pháp:
-         Giáo viên dạy cần có biện pháp phân loại học sinh nhằm giảng dạy đúng đối tượng.
-         Giáo viên phải đăng kí chất lượng theo lớp để có hướng phấn đấu.
-         Công tác soạn giảng, chấm chữa được tiến hành thường xuyên và kịp thời.
-         Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt chỉ tiêu đề ra.
-         Có biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém thông qua bồi dưỡng thêm cho học sinh.
-         Công tác ra đề kiểm tra cần phải sát đúng đối tượng.
6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng được bộ hồ sơ khá tốt.
Chỉ tiêu: 7 giáo viên có bộ hồ sơ tốt, 1 GV có hồ sơ khá; hồ sơ tổ chuyên môn tốt.
Cụ thể: Các GV của tổ đã đăng kí chất lượng hồ sơ của cá nhân trong bảng sau
TT Họ và tên Đăng kí loại hồ sơ  
 
1 Nguyễn Thanh Bình T  
2 Nguyễn T. Thanh Thúy T  
3 Nguyễn Văn Quý T  
4 Nguyễn Thị Thái T  
5 Đoàn Thị Hướng T  
6 Lê Thị Vân T  
7 Hoàng Thị Kim Tuyến T  
8 Đào Thị Mỹ Hương T  
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên phải có đủ các loại hồ sơ theo qui định của BCM
-         Chú trọng chất lượng và hình thức của hồ sơ.
-         Tổ thường xuyên kiểm tra hồ sơ của tổ viên ( giáo án kí 1 lần/ tuần; hồ sơ kiểm tra 3lần/kì ).
7. Nhiệm vụ 7: Xây dựng được nề nếp dạy và học, soạn giảng, chấm chữa, ghi điểm, đánh giá xếp loại học sinh.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên không bỏ giờ, chậm giờ.
-         Chấm, trả bài, ghi điểm đúng qui định: trả bài và vào điểm sau 1-2 tuần tính từ khi kiểm tra.
-         Kiểm tra 1 giờ có bảng mô tả các loại câu hỏi theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá đã được tập huấn vào 28/8/2014 . Đánh giá học sinh đúng qui chế xếp loại.
-         Dạy thay, dạy giúp phải có giáo án.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn đúng qui định của BCM, sinh đúng nội dung qui định.
-         Động viên giáo viên thực hiện đúng kế hoạch chuyên môn của tổ và nhà trường.
-         Có hình thức kỷ luật đối với các đồng chí vi phạm qui chế chuyên môn.
-         Kiểm tra đột xuất một số giáo viên trong tổ về chấm, ghi điểm.
8. Nhiệm vụ 8: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Tham gia học tập và triển khai các chuyên đề đã được đi tập huấn.
Chỉ tiêu:
-         Học tập và triển khai 100% các chuyên đề sở tố chức. Tổ chức 2 chuyên đề/ 1 kì về đổi mới PPDH.
-         Cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyên môn.
-         Tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có chuyên đề sinh hoạt cụ thể.
-         Phấn đấu có từ 1- 2 đ/c học thạc sỹ.
Biện pháp:
-         Sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng, nhằm cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo bổ sung ,tổ chức học tập/kiến tập/dự giờ nâng cao chất lượng dạy - học theo các chuyên đề dựa trên nhu cầu của giáo viên ở từng địa phương đã xác định trong kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
-         Động viên khuyến khích các đồng chí giáo viên trong tổ học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm 2015-2016 có từ 1- 2 đồng chí tham gia học thạc sỹ. Hiện tại có một đ/c đã chính thức nhập học.
-          tăng cường thời gian cho sinh hoạt chuyên đề, góp ý bài dạy và phương pháp dạy.
-         Phân công giáo viên phụ trách các chuyên đề cần thảo luận.
-         Tổ chuyên môn phải có kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.
9. Nhiệm vụ 9: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, công đoàn, đoàn trường tổ chức.
Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Biện pháp:
-         Động viên tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
-         Xây dựng tổ công đoàn đoàn kết , giúp đở nhau tận tình trong công việc chuyên môn cũng như các hoạt động khác.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia hoạt động với công tác thi đua.
10. Nhiệm vụ 10: Chăm lo công tác giáo dục tri thức, rèn luyện phẩm chất cho học sinh và các hoạt động phong trào của học sinh đối với nề nếp nhà trường.
Chỉ tiêu: Các lớp chủ nhiệm xếp tốt và khá ( tốt cho lớp chọn, lớp khác đạt khá trở lên )
- Đăng kí học lực các lớp chủ nhiệm của GV trong tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn Thanh Thúy 10A12 36 0 0.00 10 27,8 21 58,3 5 13.9 0 0.00
3 Đào Thị Mỹ Hương 11A2 38 4 10.5 28 73.7 6 15.8 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   74 4 5,4 38 51,3 27 36,5 5 6,8 0 0.00
 
 
 
 
-         Đăng kí xếp loại hạnh kiểm các lớp chủ nhiệm của GV tổ:
TT Họ và tên Lớp CN Số lượng Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
1 Nguyễn Thanh Thúy 10A12 36 20  55,5 14 38,9 2 5,6 0 0 0 0.00
3 Đào Thị Mỹ Hương 11A2 38 38 100 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Tổng cộng   74 58 78,4 14 18,9 2 2,7 0 0 0 0.00
 
 
 - Đăng kí danh hiệu thi đua của lớp CN các GV trong tổ:
Lớp Họ và tên Đăng kí TĐ lớp  
 
11A12 Nguyễn T.Thanh Thúy T  
11Aa2 Đào Thị Mỹ Hương T  
 
Biện pháp:
-         Động viên giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm. Chăm lo tới lớp chủ nhiệm của mình, chú ý công tác do đoàn trường tổ chức. thường xuyên theo dõi thi đua của lớp.
-         Có kế hoạch cho tuần, tháng, năm cho lớp chủ nhiệm.
-         Tổ kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm, theo dõi thi đua để nhắc nhở giáo viên.
11. Nhiệm vụ 11: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu thi đua của cá nhân và tổ.
Chỉ tiêu:  
-         Chiến sĩ thi đua: 4 đồng chí
-         TTXS: 7 đồng chí; TT: 8 đồng chí
-         Tổ: TTXS
-         Đăng kí danh hiệu các GV trong tổ
 
 
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CSTĐ cấp CS
2 Nguyễn T. Thanh Thúy CSTĐ cấp CS
3 Nguyễn Văn Quý CSTĐ cấp CS
4 Nguyễn Thị Thái Tiên tiến XS
5 Đoàn Thị Hướng Tiến Tiến
6 Lê Thị Vân CSTĐ cấp CS
7 Hoàng Thị Kim Tuyến Tiên tiến XS
8 Đào Thị Mỹ Hương Tiên tiến XS
Biện pháp:
-         Yêu cầu giáo viên bám sát chỉ tiêu để phấn đấu. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV hoàn thành nhiệm vụ.
-         Thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên để hoàn thành chỉ tiêu cần đạt. bổ sung các điểm tồn tại sau kiểm tra.
12. Nhiệm vụ 12: Cập nhập các thông tin của nhà trường kịp thời. Báo cáo chính xác và đúng thời gian. Có bài đăng tải lên mạng. Tham gia đủ các cuộc thi do sở và trường tổ chức.
Chỉ tiêu:
-         100% giáo viên báo cáo chính xác, đúng thời gian.
-         100% GV viết bài cho mạng nhà trường.
-         Tham gia các cuộc thi do trường và sở tổ chức.
Biện pháp:
-         Tất cả các giáo viên tham gia đầy đủ nhiệt tình.
-         Kiểm tra thường xuyên việc tham gia của giáo viên qua các tổ chức đoàn, công đoàn, tổ đảng…
-         Gắn việc tham gia với công tác thi đua.
13. Nhiệm vụ 13. Phát triển tổ công đoàn vững mạnh , đoàn kết.
Chỉ tiêu: 100 % đoàn viên công đoàn xuất sắc
Đăng kí danh hiệu các đoàn viên trong tổ:
TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU
1 Nguyễn Thanh Bình CĐV SX
2 Nguyễn T. Thanh Thúy CĐV SX
3 Nguyễn Văn Quý CĐV SX
4 Nguyễn Thị Thái CĐV SX
5 Đoàn Thị Hướng CĐV TT
6 Lê Thị Vân CĐV SX
7 Hoàng Thị Kim Tuyến CĐV SX
8 Đào Thị Mỹ Hương CĐV SX
 
Biện pháp:
-         Một yếu tố then chốt để xây dựng tổ Công đoàn đoàn vững mạnh, thu hút được đoàn viên tham gia nhiệt tình là nội dung và phương pháp sinh hoạt tổ.
-         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 79-KL/TWcủa Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23/KH-TLĐcủa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
-         Động viên giáo dục đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện dân chủ, giám sát việc thi hành chính sách, chế độ, tham gia quản lý, động viên thăm hỏi đoàn viên, thông tin các hoạt động chuyên môn và công đoàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên trong tổ.
-         Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của ngành. Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng cầu nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
-         Động viên các công đoàn viên trong tổ trong tổ tích cực, nhiệt tình dạy thay cho các đồng chí khác  khi có việc đột xuất, đau ốm, hiếu , hỷ  hoặc có lý do chính đáng khác , tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng trống tiết , bỏ tiết vì lý do cá nhân.
-         Phát huy sức mạnh tập thể của tổ công đoàn.
-         Thiết lập được thông tin hai chiều, nắm được tình hình cụ thể, chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận để tìm cách giải quyết. Vì hơn ai hết, chúng ta hiểu mọi khó khăn vướng mắc chỉ có thể giải quyết được khi có sự cộng tác của tập thể tổ có như vậy mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn, từ đó tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa mọi người lại được nhân lên.
 
Tác giả bài viết: TỒ HÓA HỌC
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 301

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5065

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304758

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT