Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ công nghệ -GDCD

KẾ HOẠCH TỔ CÔNG NGHỆ 2017-2018


 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG        
         TỔ: CÔNG NGHỆ
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05 / KH-TCM
 
    Quảng Trạch, ngày 20 tháng 9  năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG NGHỆ
 NĂM HỌC 2017 – 2018
 
      - Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 về ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013. Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước;
    - Căn cứ công văn số 3718 / BGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2017 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 đối với giáo dục trung học; Quyết định số 2623/ QĐ-UBND ngày 25/07/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành  Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;
     - Căn cứ công văn số 1616 /SGDĐT-GDTrH  ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 -2018;
    - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT  Quang Trung ,
    - Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017.
      Tổ CÔNG NGHỆ  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học 2017-2018
- Năm học 2017-2018 nhà trường có 42 lớp, hơn 1600 học sinh. Tổng số cán bộ GV, NV: 102 người; Trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy 89 đ/c, được phân chia thành 13 tổ chuyên môn.
- Cơ cấu tổ Công Nghệ: Có 04 đồng chí (Nam: 3  đ/c; Nữ: 1 đ/c)
          + Trình độ: 100% Đại học (Có 01 đ/c đang học thạc sĩ)
  + Có 3 đồng chí Đảng viên (Nam: 2  đ/c, Nữ: 1 đ/c)
          + Có 1 tổ trưởng chuyên môn.
2. Thuận lợi:
    * Giáo viên
-  Tập thể tổ có lòng nhiệt tình trong công tác, đoàn kết xây dựng tổ thành một khối thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. 
- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Hầu hết các giáo viên đều sử dụng tốt máy tính và biết ứng dụng CNTT trong dạy học.
-  Phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình .
    * Học sinh
  Phần lớn học sinh có ý thức tổ chức kĩ luật tốt, tham gia tích cực vào các phong trào đoàn thể, nề nếp tác phong của học sinh rất nghiêm túc.
3. Khó khăn
* Giáo viên
- Số lượng giáo viên trong tổ ít cho nên việc thực hiện các hoạt động, phong trào vẫn còn hạn chế.
- Một số đồ dùng thiết bị còn thiếu hoặc hỏng hóc không sử dụng được nên rất khó khăn trong việc triển khai dạy các tiết thực hành môn CN.
* Học sinh
     - Nhiều học sinh ở rất xa trường, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập
- Nhiều học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn, phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ học nên vẩn còn ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
 
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC
1.      Xây dựng được phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống tốt
2.      Xây dựng được năng lực chuyên môn cho giáo viên đạt loại khá trở lên
3.      Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng bộ môn, kết hợp tốt dạy văn hoá và đạo đức lối sống cho học sinh.
4.     Xây dựng được nề nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của trường và của tổ.
5.     Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
6.     Hoàn thành kế hoạch chuyên môn đề ra: Chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu đăng kí thi đua cá nhân, thi đua của tổ.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 
1.  Thực hiện nhiệm vụ năm học
 a) Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 b) Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH nhà trường.
 c) Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. GV phải phát huy thế mạnh của môn CN trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho HS trong thị hiếu thẩm mĩ, ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường.
2. Về việc đổi mới phương pháp dạy học
    Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:
a) Khâu soạn bài: 
- Đảm bảo đúng mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng, đúng với hướng dẫn giảm tải chương trình và đúng mẫu giáo án do tổ chuyên môn quy định.
- Bài soạn phải có ngày soạn, ngày dạy rõ ràng, phải thể hiện được các hoạt động dạy học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.
b) Khâu lên lớp:  
+ Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, không xem nhẹ bất kì phương pháp nào, điều quan trọng là vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả.
+  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn (đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết)
     +  Hạn chế việc đọc – chép, nhìn - chép
+  Giáo viên tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho học sinh ghi lại SGK trong vở.
+  Rèn luyện kỹ năng làm bài tập và kĩ năng thực hành.
c) Khâu hướng dẫn HS chuẩn bị bài:
        +  Hướng dẫn HS soạn bài
   +  Hướng dẫn HS tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet.
   + Hướng dẫn cho học sinh kỹ năng thực hành.
  3. Những hoạt động nâng cao
       a) Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. GV phải thao giảng 2 tiết/năm. Mỗi đợt thao giảng đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ.
   b) Mỗi GV trong tổ phải thực hiện ít nhất 10 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử. Các bài soạn giáo án điện tử sau khi đã bổ sung để hoàn chỉnh sẽ được lưu giữ làm tài liệu dùng chung cho cả tổ trong những năm sau. 
    c) Mỗi GV phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của BCM (14 tiết/HK), TTCM dự giờ tối thiểu là 16 tiết/HK. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất tổ viên mà không cần báo trước.
 d) Biên soạn ma trận đề kiểm tra 1 tiết và học kì, thống nhất mẫu giáo án  theo nội dung chương trình của bộ môn.
    
4. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn
    a) Mỗi HK tổ trưởng kiểm tra toàn diện 01 GV, dự giờ mỗi GV 2 tiết.
    b) TTCM ký giáo án hai tuần 1 lần.
    c) Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định của BGH.
 
      5. Xây dựng đội ngũ  
    + Tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.
    + Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn để cùng rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 
6. Phân công nhiệm vụ
- Đ/c TTCM phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của tổ chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của bộ môn Công nghệ.
- Đ/c Thanh – Thư ký ghi biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, thủ quỹ của tổ.
- Đ/c An – Phụ trách Điện nước nhà trường phải có kế hoạch, chủ động đối với công việc của mình
- Đ/c Lâm – Phụ trách Thiết bị phải lên kế hoạch cho GV mượn TBDH cụ thể hàng tuần, hàng tháng, sổ sách đầy đũ, đúng quy định.
 
    7. Phân công chuyên môn – Năm học 2017 – 2018
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018
TT Giáo viên Ca học Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tự chọn Tổng tiết Kiêm nhiệm Tổng
 
 
1
Vũ Xuân Minh
(Cn1)
 
Sáng
 
    12A7, 12A8,
12A9, 12A10,
12A11, 12A12,
12A13.
(1 tiết/tuần)
 
 
 
0
 
 
11
 
 
3
TTCM
 
 
 
14
Chiều   11A1, 11A2, 11A13, 11A14
(1 tiết/tuần)
 
 
 
2
 
Trần Thị  Hoài Thanh (Cn2)
Sáng     12A1,12A2, 12A3,12A4,
12A5, 12A6
(1 tiết/tuần)
 
 
0
 
 
8
 
 
4
CN 12A6
 
 
12
 
Chiều
  11A3, 11A4,
 (1 tiết/tuần)
 
 
 
3
 
Nguyễn Thanh An (Cn3)
Sáng        
 
0
 
 
8
 
 
4
PT Điện-
Nước
 
 
12
 
Chiều
  11A5, 11A6, 11A7, 11A8,
11A9, 11A10, 11A11, 11A12,
(1 tiết/tuần)
 
    
8.  Đăng kí thi đua:
 - Cá nhân: 100% đạt LĐTT.
  * Danh sách cụ thể
 
TT
 
HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU THI ĐUA GHI CHÚ
1 Vũ Xuân Minh LĐTTXS  
2 Trần Thị  Hoài Thanh LĐTTXS  
3 Nguyễn Thanh An CSTĐ CẤP CƠ SỞ  
4 Bùi Thanh Lâm LĐTTXS  
 
      -  Tổ đạt danh hiệu: Tổ LĐ tiên tiến xuất sắc.
     9. Đăng ký chất lượng
 
     a. Chất lượng bộ môn cá nhân
    *  Môn Công Nghệ 11 + 12
TT
Họ và tên
Số lượng
Giỏi
Khá
Trung Bình
Yếu
Kém
Trên TB
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
Vũ Xuân Minh
422
56
13.3
240
56.8
116
27.5
10
2.4
0
0
412
97.6
2
Trần Thị Hoài Thanh
305
48
15.7
127
41.6
121
39.7
9
3.0
0
0
296
97.0
3
Nguyễn Thanh An
335
31
9.3
48
14.3
240
71.6
16
4.8
0
0
319
95.2
 
Tổng 
1062
135
12.7
415
39.1
477
44.9
35
3.3
0
0
1027
96.7
 
   b. Chất lượng bộ môn theo khối
          * Môn Công Nghệ 11 + 12
TT Khối Số lượng Giỏi Khá Trung Bình Yếu Kém Trên TB
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 10                          
2 11 592 61 10.3 178 30.1 330 55.7 23 3.9 0 0 569 96.1
3 12 470 74 15.7 237 50.4 147 31.3 12 2.6 0 0 458 97.4
Tổng 1062 135 12.7 415 38.8 477 45.1 35 3.3 0 0 1027 96.7
                                                                                                 
    c. Chất lượng lớp chủ nhiệm: Đ/c Thanh CN lớp 12A6
       + GVCN chỉ đạo tốt các hoạt động của lớp mình chủ nhiệm và tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến chủ nhiệm
(sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của HS, các phong trào thi đua của Đoàn và nhà trường tổ chức)
       + Lớp chủ nhiệm đạt loại tốt.
 Các lớp đăng ký thi đua như sau:
    * Học lực
 
Lớp
Tổng số
HS
Giỏi Khá T. bình Yếu
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL %
12A6 41 5 12.2 31 75.6 5 12.2 0 0
  
 * Hạnh kiểm
 
Lớp
Tổng số
HS
Tốt Khá T. bình Yếu
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL %
12A6 41 34 54.1 5 40.5 2 5.4 0 0
* Xếp loại lớp chủ nhiệm
TT LỚP GVCN XẾP LOẠI LỚP GHI CHÚ
1 12A6 Trần Thị Hoài Thanh Tốt  
   d. Công tác chuyên môn
       + Thực tập – Thao giảng: 100% GV trong tổ tham gia thực tập thao giảng đảm bảo số tiết quy định (mỗi GV dạy 2 tiết/năm).
       + Về sử dụng đồ dùng dạy học: 243 tiết
       + Số tiết sử dụng máy chiếu: 65 tiết       
       + Tham gia hội thi NCKH Kỹ thuật học sinh
       + Tham gia dự thi tích hợp liên môn với chủ đề: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công Nghệ.
       + Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.
       + Tham gia dự thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning
       + Phụ đạo HS yếu kém: 100% GV đều tham gia (thực hiện lồng vào các giờ học chính khóa).
  + Triển khai các chuyên đề đã được tập huấn
       + Công tác dạy Nghề: Thực hiện tốt theo sự phân công của nhà trường
     e. Công tác khác
 + Tham gia đầy đũ mọi phong trào hoạt động của Đoàn trường, Công đoàn và Nhà trường tổ chức.
 + 100% tham gia viết bài gửi lên trang Web của nhà trường .
 + Thực hiện tốt tất cả các nội quy, các quy định của nhà trường, của Sở và của Bộ Giáo Dục đề ra đề ra.
 + Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước.
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian
8/2017 Tập trung học sinh GVCN 10/8/2017
Lao động vệ sinh GVCN  
Dọn dẹp, vệ sinh phòng tổ CM Cả tổ  
Họp tổ, phân công chuyên môn học kỳ I Cả tổ Theo KH của BGH
- Vệ sinh các phòng thực hành, Thiết bị
- Kiểm kê thiết bị ở kho thực hành, lập sổ thiết bị
Đ/c Lâm  
Bắt đầu học chính thức      21/8/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/2017
Chuẩn bị khai giảng năm học mới    
Khai giảng năm học mới     05/9/2017
Dạy học theo TKB    
 Tập huấn chuyên đề môn CN từ ngày 11-13/9/2017 Đ/c Minh  
 Họp tổ CM triển khai các KH, phân công nhiệm vụ đầu năm, triển khai chuyên đề tập huấn Cả tổ Theo KH của BGH và tổ CM
Tiến hành làm các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ CM Cả tổ  
 Xây dựng KH NCKH kỹ thuật HS Cả tổ
(Đ/c An nhóm trưởng)
Theo KH của tổ CM
- Hoàn thành KH cá nhân
- Hoàn thành kế hoạch BDTX
- Hoàn thành kế hoạch tổ CM
Cả tổ Theo KH của BGH và tổ CM
Kiểm tra hồ sơ cá nhân TTCM  Theo KH tổ chuyên môn
- Kiểm tra các loại TBDH
- Chuyển phòng thiết bị
- Lên KH mượn TBDH và mẫu mượn TBDH cho GV
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết TB cuối tháng 9, lên KH tháng 10
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của BGH và tổ
CM
Dạy nghề PT   Theo KH của BGH
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 9; Xếp loại thi đua tháng 9
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 10
 
Cả tổ
 
Theo KH của BGH và tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 9 (30/9 – Thứ 7)
- Nộp KQ thi đua tháng 9 (04/10/2017)
 
Đ/c Minh
 
Theo KH của BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2017
- Dạy học theo TKB
- Dự giờ đột xuất 1 GV
Cả tổ
TTCM
 
 Triển khai KH thực tập thao giảng ở tổ, dự giờ thăm lớp. Cả tổ Theo KH của tổ CM
Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiển cho HS trung học  
GVCN và HS
Theo KH của
BGH và ĐT
 Hoàn thành xây dựng ma trận đề kiểm tra khối 11+12 Cả tổ Theo KH của tổ CM
Thành lập đội tuyển thi NCKH kỹ thuật HS Đ/c An  
Bồi dưỡng đội tuyển dự thi NCKH. Đ/c An  
Triển khai thiết kế bài giảng điện tử Elearning Cả tổ
(Đ/c Thanh nhóm trưởng)
Theo KH của tổ CM
Thi GVG cấp trường Đ/c Thanh Theo KH của
BGH
Triển khai chuyên đề 1 Đ/c Minh  
Dạy Nghề PT   Theo KH của BGH
Kỷ niệm ngày 20/10 Cả tổ Theo KH của BGH
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết TB cuối tháng 10, lên KH tháng 11
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
 
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 10; Xếp loại thi đua tháng 10
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 11
Cả tổ Theo KH của BGH
và tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 10 (31/10 – Thứ 3)
- Nộp KQ thi đua tháng 10 (01/11/2017)
 
Đ/c Minh
Theo KH của BGH
11/2016 - Dạy học theo TKB
- Dự giờ đột xuất 1 GV
Cả tổ
TTCM
 
- Bồi dưỡng đội tuyển dự thi NCKH
- Thi ý tưởng sáng tạo KHKT trong HS và GV
Đ/c An + HS Theo KH của  BGH
Tiếp tục thiết kế bài giảng điện tử Elearning Cả tổ
(Đ/c Thanh nhóm trưởng)
Theo KH của tổ CM
Triển khai chuyên đề 2 Đ/c Thanh Theo KH  của tổ CM
Kiểm tra hồ sơ cá nhân TTCM  Theo KH của tổ CM
Dạy Nghề PT   Theo KH của BGH
Kỷ niệm ngày 20/11 Cả tổ Theo KH của BGH
Tiếp tục  thực tập thao giảng ở tổ, dự giờ thăm lớp.  
Cả tổ
Theo KH của
 tổ CM
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết TB cuối tháng 11 , lên KH tháng 12
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
 
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 11; Xếp loại thi đua tháng 11
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 12
 
Cả tổ
Theo KH của BGH và  tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 11 (30/11 – Thứ 5)
- Nộp KQ thi đua tháng 11 (30/11/2017)
 
Đ/c Minh
Theo KH của BGH
 
 
 
12/2016
Dạy học theo TKB Cả tổ  
Sơ khảo đề tài NCKH KT Đ/c An + HS  
Tiếp tục  thực tập thao giảng
ở tổ, dự giờ thăm lớp.
Cả tổ Theo KH của tổ CM
Dạy Nghề PT   Theo KH của BGH
Kỷ niệm ngày 22/12   Theo KH của BGH
Rà soát tiến độ chương trình để lên KH dạy bù các lớp chậm chương trình  
Cả tổ
Theo KH của BGH và
tổ CM
Ôn tập HKI Cả tổ  
Ra đề Kiểm tra HKI   Theo KH của BGH và
tổ CM
 Kiểm tra HK I
 
Cả tổ Theo KH của BGH
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết TB cuối tháng 12 , lên KH tháng 01/2018
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
 
Kiểm tra hồ sơ cá nhân TTCM Theo KH của tổ CM
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 12; Xếp loại thi đua tháng 12
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 01/2018
 
Cả tổ
Theo KH của BGH và
tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 12 (30/12 – Thứ 7)
- Nộp KQ thi đua tháng 12 (30/12/2017)
 
Đ/c Minh
Theo KH của BGH
1/2018 Dạy và học theo TKB Cả tổ  
Coi thi HKI   Theo KH của BGH
 Bình xét thi đua HKI Cả tổ Theo KH của BGH
- Sơ kết HKI.
- Nộp các báo cáo lên BGH
Cả tổ
TTCM
Theo KH của BGH
Phân công chuyên môn HKII Cả tổ Theo KH của BGH và của tổ CM
Dạy Nghề PT   Theo KH của BGH
Dạy học theo TKB học kỳ II
 
Cả tổ Theo KH của BGH
Dự thi NCKH kỹ thuật HS.
 
  Theo KH của Sở GD
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết bị tháng 01, lên KH tháng 02
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
 
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 01; Xếp loại thi đua tháng 01/2018
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 02/2018
Cả tổ  
Theo KH của BGH và của tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 01 (31/01 – Thứ 4)
- Nộp KQ thi đua tháng 01 (31/01/2018)
 
Đ/c Minh
 
Theo KH của BGH
 
 
 
 
 
 
 
2/2018
Dạy và học theo TKB
 
Cả tổ  
Nghỉ tết nguyên đán Cả tổ Theo KH của
Sở GD
Triển khai thực tập thao giảng ở tổ HKII Cả tổ Theo KH của tổ CM
Dạy Nghề PT   Theo KH của BGH
Triển khai chuyên đề 3 Đ/c An Theo KH của tổ CM
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết bị tháng 02, lên KH tháng 3
 
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
 
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 02; Xếp loại thi đua tháng 02/2018
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 3/2018
Cả tổ  
Theo KH của BGH và của tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 02 (28/02 – Thứ 4)
- Nộp KQ thi đua tháng 02 (28/02/2018)
 
Đ/c Minh
Theo KH của BGH
 
3/2018
Dạy và học theo TKB Cả tổ  
Tiếp tục  thực tập thao giảng
ở tổ, dự giờ thăm lớp
Cả tổ Theo KH của tổ CM
Triển khai chuyên đề 4 Đ/c Minh Theo KH của tổ CM
Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 Cả tổ Theo KH của BGH
và của Công Đoàn
Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 26/3 Cả tổ Theo KH của BGH và của Đoàn trường
- Dạy Nghề PT
- Hoàn thành hồ sơ thi nghề
  Theo KH của BGH
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết bị tháng 3, lên KH tháng 4
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 3; Xếp loại thi đua tháng 3/2018
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 4/2018
Cả tổ  
Theo KH của BGH và của tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 3 (31/3 – Thứ 7)
- Nộp KQ thi đua tháng 3 (31/3/2018)
 
Đ/c Minh
Theo KH của BGH
4/2018 Dạy và học theo TKB Cả tổ  
Thi Nghề PT
 
  Theo KH của Sở GD
Rà soát tiến độ chương trình để lên KH dạy bù các lớp chậm chương trình  
Cả tổ
Theo KH của BGH và tổ CM
Ra đề kiểm tra HK II Cả tổ Theo KH của BGH và tổ CM
 Kiểm tra học kỳ II Cả tổ Theo KH của BGH và tổ CM
Kiểm tra hồ sơ cá nhân
 
Cả tổ Theo KH của tổ CM
- Kiểm tra các loại TBDH
- Tiến hành chuẩn bị và cho giáo viện mượn TBDH
- Đánh giá công tác thiết bị tháng 4, lên KH tháng 5
 
Đ/c Lâm
 
Theo KH của tổ CM
- Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả tháng 4; Xếp loại thi đua tháng 4/2018
- Xây dựng KH hoạt động chuyên môn tháng 5/2018
Cả tổ  
Theo KH của BGH và của tổ CM
- Báo cáo trực báo tháng 4 (28/4 – Thứ 7)
- Nộp KQ thi đua tháng 4 (28/4/2018)
 
Đ/c Minh
 
Theo KH của BGH
 
5/2018
Dạy và học theo TKB Cả tổ  
Coi thi HKII   Theo KH của BGH
Hoàn thành sổ điểm và học bạ Cả tổ Theo KH của BGH
- Họp tổ tổng kết năm học
- Nộp các báo cáo lên BGH
Cả tổ
TTCM
Theo KH của BGH
Tổng kết năm học   Theo KH của BGH
6/2018 Coi thi TN THPT   Theo điều động của Sở
Nghỉ hè theo lịch
 
  Theo KH của Sở GD
7/2018 Coi thi tuyển sinh vào lớp 10
 
  Theo KH của sở GD
Nghỉ hè theo lịch
 
  Theo KH của sở GD
8/2018 Tập trung toàn trường   Theo KH của Sở GD
và của BGH
 
V. NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
     Kết nối lại hệ thống mạng của các phòng tổ CM
    
      PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                                                         Quảng Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2017
                      TTCM
 
 
 
      Vũ Xuân Minh
Tác giả bài viết: VŨ XUÂN MINH
Nguồn tin: Tổ CN-GDCD
 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 218

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4982

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304675

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT