Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Tin Tức » Tổ công nghệ -GDCD

CHUYÊN ĐỀ 4 - TỔ CÔNG NGHỆ


Chuyên đề
 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 4 KỲ
(Bài 21 – Công Nghệ 11)
 
A- NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I-      Nguyên lý làm việc của động cơ điêzen 4 kỳ
   1- kỳ 1: Nap (hút)
-         Pt đi từ Điểm chết trên (ĐCT) xuống Điểm chết dưới (ĐCD), xu pap (XP) nạp mở, xu pap thải đóng.
-         Pittông (PT) được Trục khuỷu (TK) dẩn động đi xuống, áp suất (P) trong xi lanh giảm, không khí trong đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào Xi lanh (XL) nhờ sự chênh P.
   2- Kỳ 2: Nén
-         PT đi từ ĐCD lên ĐCT, hai XP đều đóng.
-         PT được TK dẩn động đi lên, làm thể tích (V) xi lanh giảm nên P và nhiệt độ của khí trong XL tăng.
-         Cuối kỳ nén, vòi phun phun một lượng nhiên liệu điêzen có P cao vào buồng cháy.
   3- kỳ 3: Cháy – dãn nở (nổ)
-         PT đi từ ĐCT xuống ĐCD, hai XP đều đóng.
-         Nhiên liệu được phun vào tơi buồng cháy (từ cuối kỳ nén) hào trộn với khí nóng tạo thành hòa khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong XL cao, hòa khí tự bốc cháy sinh ra P cao đẩy PT đi xuống, thông qua thanh truyền làm trục khuỷu quay và sinh công. Vì vậy, kỳ này được gọi là kỳ sinh công.
   4- kỳ 4: Thải (xả)
-         PT đi từ ĐCD lên ĐCT, XP nạp đóng, XP thải mở.
-         PT được TK dẫn động đi lên đẩy khí thải trong XL ra ngoài
-         Khi PT đi dến ĐCT, XP thải đóng, XP nạp lại mở, trong XL lại diễn ra kỳ 1 của chu trình mới.
(trong thực tế, để nạp được nhiều và thải sạch hơn, các XP được bố trí mở sớm, đóng muộn hơn)
II- Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ
   Nguyên lí làm việc của đ/c xăng 4 kỳ tương tự đ/c điêzen 4 kỳ chỉ khác ở 2 điểm sau:
      -  Trong kỳ nạp: Khí nạp vào XL đ/c điêzen là không khí, còn ở đ/c xăng là hòa khí (hổn hợp xăng và không khí). Hòa khí này được tạo bỡi bộ chế hòa khí lắp trên đường ống nạp.
      -  Cuối kỳ nén, ở đ/c điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, còn ở đ/c xăng thì bugi bật tia lữa điện để châm cháy hòa khí.
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
   I- MỤC TIÊU
     1/ Kiến thức
- Biết được nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ.
     2/ Kĩ năng
- Phân biệt được nguyên lý làm việc của đ/c điêzen và đ/c xăng 4 kỳ.
     3/ Thái độ
- Có ý thức bảo vệ môi trường khi sử dụng động cơ đốt trong phục vụ sản xuất củng như  trong giao thông vận tải.
     4/ Định hướng các năng lực được hình thành
Nội dung Mục tiêu Năng lực được hình thành
I/ Nguyên lý làm việc của đ/c điêzen 4 kỳ
 
a/ Kiến thức: HS nắm được nguyên lý làm việc của đ/c điêzen 4 kỳ.
b/ Kỹ năng:
Yêu cầu HS đạt được mục tiêu nêu trên, phân biệt được hành trình của PT trong từng kỳ hoạt động.
Hiểu rõ diễn biến các hành trình của PT trong từng kỳ. Thời điểm đóng, mở các XP nạp và thải.
 
II/ Nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ
 
 
a/Kiến thức: HS nắm được nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ.
b/ Kỹ năng:
Yêu cầu HS trình bày được nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ dựa trên nguyên lý của đ/c điêzen 4 kỳ.
Phân biệt được điểm khác nhau về nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ với đ/c điêzen 4 kỳ .
    II- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
     1/ Chuẩn bị của GV
      a/ Chuẩn bị phương tiện dạy học
- Tranh vẽ phóng to các hình 21.1, 2, 3, 4 sgk
- Mô hình động đ/c 4 kỳ.
      b/ Lập kế hoạch dạy học (Soạn giáo án)
- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 21 sgk.
- Tham khảo các tài liệu có liện quan.
     2/ Chuẩn bị của HS
GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu về nguyên lý làm việc của đ/c 4 kỳ thông qua nội dung sgk và hình vẽ 21.2 sgk
     3/ Tiến trình dạy học theo chuyên đề
      a/ Hoạt động 1: Chuẩn bị của HS
- Hoạt động này được tiến hành ở cuối tiết học trước khi dạy học chuyên đề này
- GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu về nguyên lý làm việc của đ/c 4 kỳ thông qua nội dung sgk và hình vẽ 21.2 sgk
      b/ Hoạt động 2: Khởi động
  Kiểm tra bài củ: HS trả lời những câu hỏi về nội dung bài củ
* Hoạt động nhóm
- Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của đ/c 4 kỳ
- Cho biết hành trình của PT ở từng kỳ của đ/c 4 kỳ
(Thư ký ghi tóm tắt các ý kiến cho nhóm trưởng lên trình bày)
* Hoạt động cả lớp
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung
- GV ghi nhận những hiểu biết của HS về nguyên lý làm việc của đ/c 4 kỳ.
      c/ Hoạt động 3: Hình thành kiến thức
     I- Nguyên lý làm việc của động cơ điêzen 4 kỳ
   1- kỳ 1: Nap (hút)
-         Pt đi từ Điểm chết trên (ĐCT) xuống Điểm chết dưới (ĐCD), xu pap (XP) nạp mở, xu pap thải đóng.
-         Pittông (PT) được Trục khuỷu (TK) dẩn động đi xuống, áp suất (P) trong xi lanh giảm, không khí trong đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào Xi lanh (XL) nhờ sự chênh P.
   2- Kỳ 2: Nén
-         PT đi từ ĐCD lên ĐCT, hai XP đều đóng.
-         PT được TK dẩn động đi lên, làm thể tích (V) xi lanh giảm nên P và nhiệt độ của khí trong XL tăng.
-         Cuối kỳ nén, vòi phun phun một lượng nhiên liệu điêzen có P cao vào buồng cháy.
   3- kỳ 3: Cháy – dãn nở (nổ)
-         PT đi từ ĐCT xuống ĐCD, hai XP đều đóng.
-         Nhiên liệu được phun vào tơi buồng cháy (từ cuối kỳ nén) hào trộn với khí nóng tạo thành hòa khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong XL cao, hòa khí tự bốc cháy sinh ra P cao đẩy PT đi xuống, thông qua thanh truyền làm trục khuỷu quay và sinh công. Vì vậy, kỳ này được gọi là kỳ sinh công.
   4- kỳ 4: Thải (xả)
-         PT đi từ ĐCD lên ĐCT, XP nạp đóng, XP thải mở.
-         PT được TK dẫn động đi lên đẩy khí thải trong XL ra ngoài
-         Khi PT đi dến ĐCT, XP thải đóng, XP nạp lại mở, trong XL lại diễn ra kỳ 1 của chu trình mới.
(trong thực tế, để nạp được nhiều và thải sạch hơn, các XP được bố trí mở sớm, đóng muộn hơn)
     II- Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ
Nguyên lí làm việc của đ/c xăng 4 kỳ tương tự đ/c điêzen 4 kỳ chỉ khác ở 2 điểm sau:
      -  Trong kỳ nạp: Khí nạp vào XL đ/c điêzen là không khí, còn ở đ/c xăng là hòa khí (hổn hợp xăng và không khí). Hòa khí này được tạo bỡi bộ chế hòa khí lắp trên đường ống nạp.
      -  Cuối kỳ nén, ở đ/c điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, còn ở đ/c xăng thì bugi bật tia lữa điện để châm cháy hòa khí.
* Hoạt động nhóm
- Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của đ/c 4 kỳ
- Cho biết hành trình PT ở từng kỳ của đ/c 4 kỳ
- Điểm khác biệt giữa đ/c xăng với đ/c điêzen
(Thư ký tổng hợp các ý kiến, nhóm trưởng trình bày)
* Hoạt động cả lớp
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung
- GV ghi nhận những hiểu biết của HS về nguyên lý làm việc của đ/c 4 kỳ.
d/ Hoạt động 4: Hoạt động thực hành
 GV chuẩn bị mô hình động động cơ 4 kỳ(xăng và điêzen), sử dụng trên máy chiếu.
* Hoạt động nhóm
  Các nhóm quan sát mô hình động động cơ 4 kỳ trên máy chiếu
* Hoạt động cả lớp
Các nhóm báo cáo kết quả quan sát mô hình hoạt động của động cơ điêzen 4 kỳ.
e/ Hoạt động 5: Hoạt động tìm hiểu ở nhà
GV hướng dẫn HS tìm hiểu và phân biệt đ/c điêzen và đ/c xăng 4 kỳ ở xe máy.
     III/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ
     1. Xác định mục tiêu và hình thức của đề kiểm tra
- Theo quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS nói riêng, mục tiêu kiểm tra đánh giá kết quả học tập chuyên đề sẽ thực hiện đánh giá năng lực HS.
* Với quan điểm đánh giá theo định hướng năng lực, một trong những phương pháp sử dụng có hiệu quả là phương pháp quan sát và vấn đáp. Tuy nhiên với chuyên đề lí thuyết và với điều kiện thực hiện ở trường THPT hiện nay thì phương pháp kiểm tra chủ yếu là kiểm tra viết. Trong đó, hình thức kiểm tra đánh giá sẽ kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
     2. Xây dựng bảng mô tả các yêu cầu kiểm tra đánh giá
  Theo định hướng của công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 và công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra, có thể xây dựng bảng mô tả các yêu cầu kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học của chuyên đề “NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 4 KỲ” môn Công Nghệ 11 như sau:
      a/ Các chủ đề cần kiểm tra đánh giá
- Đặc điểm cấu tạo của đ/c 4 kỳ
- Nguyên lý làm việc của đ/c điêzen 4 kỳ
- Nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ
 
      b/ Các mức độ yêu cầu kiểm tra đánh giá
  Với hình thức kiểm tra đánh giá kết hợp trắc nghiệm và tự luận, với quan điểm đánh giá năng lực HS, tôi lập bảng mô tả các yêu cầu kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học của chuyên đề “NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 4 KỲ” môn Công Nghệ 11 như sau:
 
Nội dung Loại câu hỏi, bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
1. Nguyên lý làm việc của đ/c điêzen 4 kỳ
 
 
2. Nguyên lý làm việc của đ/c xăng 4 kỳ
 
Câu hỏi
 
 
 
 
 
Câu hỏi
Biết được kỳ nào thì vòi phun nhiên liệu vào buồng cháy.
 
Biết được kỳ nào thì bugi bật tia lữa điện để châm cháy hòa khí.
-Giải thích được tại vì sao nhiên liệu phun vào xi lanh đ/c điêzen phải có áp suất cao.
 
Giải thích tại sao ở kỳ 3 được coi là kỳ sinh công
Phân biệt được điểm giống và khác nhau về nguyên lý làm việc của đ/c điêzen và đ/c xăng 4 kỳ  
 
 
 
Hiểu rõ tại sao các XP phải mở sớm đóng muộn,
 
 
3. Biên soạn câu hỏi kiểm tra
a/ Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá ở mức nhận biết
Câu 1.1: Ở kỳ nào thì vòi phun, phun nhiên liệu vào buồng cháy động cơ ?
A. kỳ nén                        B. kỳ cháy-dãn nở
C. kỳ hút                        D. kỳ thải
Câu 1.2: Trong một chu trình làm việc của đ/c điêzen 4 kỳ TK quay được bao nhiêu vòng?
A. 1 vòng                       B. 2 vòng
C. 3 vòng                       D. 4 vòng
b/ Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá ở mức thông hiểu
Câu 2.1: Áp suất nhiên liệu phun vào xi lanh đ/c điêzen cao hay thấp? Vì sao?
Câu 2.2: Tại sao ở kỳ thứ 3 của đ/c 4 kỳ lại được coi là kỳ sinh công ?
c/ Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá ở mức vận dụng thấp
Câu 3.1: Nguyên lý làm việc của đ/c điêzen và đ/c xăng 4 kỳ giống, khác nhau ở điểm nào ?
Câu 3.2: Khí nạp vào đ/c điêzen và đ/c xăng 4 kỳ là gì?
d/ Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá ở mức vận dụng cao
Câu 4: Thời điển đóng, mở các XP thuộc vào kỳ nào? Bố trí XP mở sớm, đóng muộn nhằm mục đích gì?

 
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh An
Nguồn tin: Tổ Công Nghệ

Những tin mới hơn

 

20-11

Video hoạt động

TRUY CẬP EMAIL

Email Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email Sở GD & ĐT Quảng Bình


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 64

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2743

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 298864

 

Cơ quan chủ Quản : Trường thpt Quang Trung Quảng Trạch 
Địa chỉ : thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.596502 – 0523.569520. 
Email: thpt_so3quangtrach@quangbinh.edu.vn .Designed by 
QBICT