Hình ảnh hoạt động

Liên kết website


Trang nhất » Giới thiệu

TỔ HÀNH CHÍNH

  Họ và tên: LÊ THỊ HẠNH

Chức vụ: Văn phòng

Chuyên môn: Cử nhân TL - GD; Nhân viên văn phòng

Điện thoại:

Email: lehanh_s3qt@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 Họ và tên: LƯU THỊ DUNG

Chức vụ: Y tế

Chuyên môn: Trung cấp y tế

Điện thoại:

Email: luudung_s3qt@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: ĐÀM THỊ THỦY

Chức vụ: Văn phòng

Chuyên môn: Tin học

Điện thoại:

Email:

   

 

20-11

Video hoạt động